The Mad Mamluks is een verademing in een barre medialandschap!


Islamitische media waarin er ruimte is voor diepgang én een orthodox islamitisch geluid. In Nederland is zoiets haast ondenkbaar. In Amerika is het duidelijk dat ze dingen anders doen en daarom zijn er verschillende opties zoals de podcast The Mad Mamluks! zijn.

In Nederland zijn er weinig tot geen media die relevante onderwerpen bespreken vanuit een moslim perspectief. Ja, er is hier zoiets als ”De nieuwe maan” van omroep NTR, maar de gesprekken daar blijven vaak op de oppervlakte. Ook worden er vaak dingen niet vanuit een orthodox islamitisch oogpunt belicht. Terwijl dat wel heel belangrijk is voor moslims als gemeenschap. Ondertussen wordt er in de media van alles geschreven over ”salafistische” moslims. Zo worden fundamentele islamitische zaken, vaak door mensen met minder kennis weggezet als ”salafistisch” als ze niet in lijn zijn met de waarden van de Westerse cultuur. Dit is een goedkope manier om zichzelf in te dekken tegen enige kritiek, en hiermee worden ook fundamentele zaken in de islam ontkend. Hierdoor ontstaat er bij het publiek een vertekend beeld van de islam en conservatieve moslims.

In de Verenigde Staten, waar er naar verhouding minder moslims wonen dan in Nederland, is er wel een medium die de zaken anders belicht: The Mad Mamluks. The Mad Mamluks bestaat uit verschillende islamitische individuen, waaronder geleerden, die als doel hebben om de islam op een genuanceerde manier te bespreken waarbij zij ingaan op intellectuele aspecten daarvan en spiritualiteit.

Er komen zaken aan bod waar veel moslimjongeren in het Westen mee te maken hebben. Zij streven er naar om de moslimjongeren sturing te geven, waardoor jongeren weer vooruit kunnen in hun relatie met de islam. Hun doel is om jonge moslims te helpen om zelfverzekerd te zijn in hun religie, in plaats van dat ze constant in de verdediging moeten schieten.

Imams en predikers kaarten problemen aan waar de islamitische gemeenschap in het Westen mee te maken heeft. Helaas worden er niet altijd praktische oplossing aangeboden. Daarom blijven veel moslims achter met de vraag wat ze zelf kunnen doen. The Mad Mamluks biedt daarom een platform voor alledaagse moslims om hun verhalen en ervaringen te delen omtrent zaken waar moslims in het westen mee te maken hebben.

Het zou mooi zijn geweest als er in Nederland ook een populair medium was, waar relevante zaken diepgaand werden belicht vanuit een orthodox islamitisch perspectief. Dit geeft aan de ene kant niet islamitische landgenoten, een duidelijk beeld van de fundamentele islam zonder dat controversiële zaken uit de weg worden gegaan. Het biedt een duidelijk antwoord op onzekere moslims die nu een stem hebben in de media en de islam vaak niet goed genoeg kennen en de islam daardoor ook onjuist presenteren. Verder biedt het jonge moslims een steun in de rug, wanneer ze horen dat hun struggles als moslim elders in de westerse samenleving ook worden besproken en ervaringen op dat gebied worden gedeeld.

The Mad Mamluks is beschikbaar op Appstore van Apple en Podcast Addict van Android.