Abdelhamid Taheri reageert verontwaardigd op benoeming Marcouch als burgemeester van Arnhem


Voorzitter van de Haagse as-Soennah moskee, Abdelhamid Taheri heeft via Facebook zijn ongenoegen laten blijken over over benoeming Ahmed Marcouch als de nieuwe burgemeester van Arnhem. 

 

Politiek instabiel Arnhem stelt Ahmed Marcouch aan als burgemeester

Met verbazing heb ik vernomen dat de gemeenteraad van Arnhem, een middelgrote stad in ons land, in een geheime stemming Ahmed Marcouch als de nieuwe burgemeester heeft voorgedragen. Ahmed Marcouch, die niet bekend staat om zijn bestuurlijke kwaliteiten, moet het politiek chaotisch en instabiel Arnhem gaan besturen. Blijkbaar zijn goede bestuurlijke competenties ondergeschikt aan het hebben van de juiste politieke kleur. Daarnaast staat Ahmed Marcouch ook niet bekend om zijn verbindende kracht in de samenleving. Ahmed Marcouch polariseert en zet hele groepen medelanders tegen elkaar op. Ik kan niet anders concluderen dan dat de achterkamertjes- en regentenpolitiek anno 2017 in Nederland welig tiert. De burger is het vertrouwen in de politiek kwijt en door in een geheime stemming een incompetente bestuurder te kiezen zal dit alleen maar toenemen.

Het is de vraag of de gemeenteraad, namens de burgers van Arnhem, weet wat zij binnen heeft gehaald. In Amsterdam-West, waar hij zich graag profileerde als ‘de Sheriff’, hebben de burgers en zijn eigen PvdA hem op overtuigende wijze aan de kant gezet. Zijn polariserende houding kon niet op de steun van de bevolking rekenen. Zijn naamgenoot Achmed Baadoud heeft hem inmiddels in de vergetelheid doen raken

Ahmed Marcouch heeft ook in de Tweede Kamer geen potten kunnen breken. Op eigen kracht heeft hij de Kamer niet kunnen binnentreden. Dit duidt op een gebrek aan draagvlak binnen de samenleving. Gedurende zijn kamerlidmaatschap heeft Ahmed Marcouch zijn pijlen alleen maar op de moslimgemeenschap gericht. Zo heeft hij gepleit om een hele geloofsgroep in Nederland te verbieden, ondanks dat dit evident in strijd is met onze Grondwet. Ik heb Ahmed Marcouch meermaals uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan, maar net als Geert Wilders vlucht hij voor het inhoudelijke debat. Dit vluchtgedrag is tijdens de afgelopen verkiezingen genadeloos afgestraft. Slechts een paar duizend stemmen, waarvan maar 219 uit Arnhem, heeft Ahmed Marcouch binnengehaald. Des te meer de verbazing dat hij nu burgemeester is geworden.

Met het binnenhalen van Ahmed Marcouch door de gemeenteraad zullen de problemen niet verdwijnen. In tegendeel, met Ahmed Marcouch als burgemeester zal de gifbeker nog lang niet leeg zijn. Helaas zullen de Arnhemmers hiervan de dupe zijn.