Asielmigranten minder vaak verdacht van criminaliteit


Wien_-_Westbahnhof,_Migranten_am_5_Sep_2015

Autochtone jonge alleenstaande mannen zijn crimineler dan asielmigranten van dezelfde categorie. Dat blijkt uit een recent gepubliceerde studie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Het onafhankelijk adviesorgaan voor het regeringsbeleid heeft gekeken naar 33 duizend asielmigranten die tussen 1995 en 1999 een verblijfsvergunning kregen. De WRR merkt op dat het debat over de recente toename van asielmigranten zich beperkt tot alleen het opvang. Daarbij wordt vergeten dat er migranten zijn die een asielvergunning krijgen en vervolgens moeten integreren in de Nederlandse samenleving.

In de jaren 90 van de vorige eeuw was er ook een grote toestroom van asielzoekers naar Nederland. De oorlogen in Afghanistan, Somalië, Irak en voormalig Joegoslavië hebben geleid tot een golf van asielaanvragen in West Europese landen.

Illustratie: WRR
Illustratie: WRR