NUC factchecked uitspraken van de extreemrechtse Tierry Baudet


BelangenorganisatieNew Urban Collective (NUC) uit Amsterdam heeft de uitspraken van Forum voor Democratie-lijsttrekker Tierry Baudet nagetrokken. Wat blijkt? De leider van PVV voor hoogopgeleiden heeft namelijk alternatieve feiten lopen verkondigen!

Op de Facebookpagina van NUC schrijven zij het volgende:

Gisteravond, woensdag 27 februari ging, Thierry Baudet de lijsttrekker van Forum voor Democratie -FVD in debat met Sylvana Simons de lijsttrekker van Artikel 1 over de stelling: ‘Er moet quotum voor vrouwen en allochtonen in overheidsberoepen komen.

Het debat ging er pittig doch respectvol aan toe, Baudet deed echter een forse en opmerkelijke uitspraak:

“Als het gaat om allochtonen of mensen met een allochtone achtergrond, de implicatie is dat er een soort racisme is in Nederland waarbij die mensen worden uitgesloten. Dat is iets wat uit geen enkel onderzoek uit blijkt.”

Alternatieve feiten van Baudet vs. onderzoek over institutioneel racisme op de arbeidsmarkt

NUC heeft een factcheck op deze uitspraak losgelaten en stelt vast dat de heer Baudet zich beroept op ‘alternatieve feiten’. Er zijn namelijk talloze onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau zoals “Liever Mark dan Mohamed” (2010), Op afkomst afgewezen (2015) en de jaarlijks terugkerende “Integratierapporten” die aantonen dat er al decennia sprake is van structurele arbeidsmarktdiscriminatie jegens mensen met een migrantenachtergrond. Vaak gebeurd het subtiel of onbewust, in een enkel geval lekt het uit zoals de beruchte “Ten eerste een donker gekleurde (neger)” mail gericht aan de sollicitant Jeffrey Koorndijk “. Ook aanwezig in het debat was Lauren Smits van DOEtank PEER die vorige maand nog discriminatie bij Amsterdamse uitzendbureaus aantoonde “‘Wit personeel? Komt in orde'”

NUC heeft zelf ook onderzoek gedaan naar de positie van Surinaamse-Nederlanders in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Uit de enquête bleek dat meer dan 70% van de respondenten de afgelopen twee jaar te maken heeft gehad met discriminatie op de werkvloer. Velen, 39%, ervaren dit in de vorm van “kwetsende grappen” ofwel microagressies, die onschuldig lijken maar wel een grote negatieve impact kunnen hebben. Wij stellen vast dat er sprake is van institutioneel racisme waardoor talentvolle en ambitieuze minder de kans krijgen om hun talent te benutten. Hiermee laat ook de Nederlandse economie veel talanet onbenut.

Op vrijdag 3 maart presenteren wij het onderzoek “Je moet twee keer zo hard werken: racisme, discriminatie en de sociaaleconomische positie van Surinaamse Nederlanders” in Vereniging Ons Suriname. Na de presentatie en een dialoog zal er een politiek debat plaatsvinden tussen Sylvana Simons (Artikel 1), Magdalena Charlot (DENK), Ixora Balootje (ChristenUnie) en Simion Blom (GroenLinks Amsterdam). Ook zullen we een dialoog hebben over de vraag wat de Surinaams Nederlanders gemeenschap zelf kan doen om haar positie in de samenleving te bevorderen met Andrew End van SIO Commissie Jongeren, Tanja Jadna van het Albelda College en Antoin S Deul van het NiNsee. De host van de avond is Sarita Bajnath.

Denk en debatteer mee, meld je gratis aan voor het politiek café van as. vrijdag via de website www.nucnet.nl of het Facebook event: https://www.facebook.com/events/247136409059756/

We hebben wat leesvoer voor de heer Baudet geselecteerd:

– SCP (2015): Op afkomst afgewezen Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Op_afkomst_afgewezen
– SCP (2010): Liever Mark dan Mohammed? Onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie van niet-westerse migranten via praktijktests: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2010/Liever_Mark_dan_Mohammed
– DOEtank PEER ‘Expose the racism’: http://doetankpeer.nl/expose-the-racism/

#FactCheck
#AlternatieveFeiten
#InstitutioneelRacisme