Haal ‘kalifaatkinderen’ terug, zegt de Kinderombudsman


Update:

De Nederlandse regering bij monde van Mark Rutte heeft gereageerd met een nietszeggend ‘sorry, maar jammer’. Rutte is doof en blind voor argumenten en blijft zeggen dat er geen diplomatieken banden zijn. Hij vindt het jammer voor de kinderen. (bron: AD)

Kinderombudsman Margrite Kalverboer vindt dat de overheid de circa 145 Nederlandse kinderen van naar ISIS-gebied afgereisde ouders (‘kalifaatkinderen’) zo snel mogelijk uit de YPG-kampen in Noord-Syrië terug moet halen naar Nederland, omdat dit hun recht is en ook omdat dit op de lange termijn veiliger is. Dit staat in een vandaag gepubliceerd standpunt van de Kinderombudsman. Als de Nederlandse overheid zelf niet in staat is om de kinderen terug te halen, dan moet ze samenwerking zoeken met andere landen die met hetzelfde probleem te kampen hebben, vindt de ombudsman.

Kinderrechten

Het sinds 1995 voor Nederland geldende Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) geldt ook voor kinderen van Nederlandse ouders die naar Syrië of Irak zijn afgereisd. De gezondheid van de kinderen in de YPG-kampen loopt gevaar. Daarnaast hebben ze geen toegang tot onderwijs en mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Moeders hebben in media meerdere keren gesmeekt om hun kinderen uit deze onveilige situatie te halen, desnoods zonder hen.

Kalifaatkinderen

Het verdrag beschermt de rechten van kinderen en jongeren. Kinderen die ouder dan twaalf jaar zijn worden vaak gezien als risicofactoren omdat zij gevechtstraining gevolgd zouden kunnen hebben en geïndoctrineerd zouden kunnen zijn door ISIS-ideologie. Voorop staat echter vooral dat zij slachtoffer zijn en mogelijk getraumatiseerd zijn, waarvoor ze hulp moeten krijgen.

Begeleiding

De Kinderombudsman stelt dat het veiliger is om de kinderen zo snel mogelijk terug te halen, zodat ze geholpen en begeleid kunnen worden. Het is mogelijk dat de YPG de moeders en kinderen op den duur zal laten gaan, omdat overheden hun burgers niet terughalen. Geïndoctrineerde jongeren zouden dan een veiligheidsrisico kunnen gaan vormen.

Screenshot uit een reportage van Vranckx (VRT) over moeders en 'kalifaatkinderen' in een YPG-kamp in Noord-Syrië.
Screenshot uit een reportage van Vranckx (VRT) over moeders en ‘kalifaatkinderen’ in een YPG-kamp in Noord-Syrië.

Schijnoplossing

Sommige landen, zoals Tsjetsjenië en Indonesië, hebben hun uitreizigers opgehaald uit de YPG-kampen. De Nederlandse overheid vindt dat de vrouwen zelf naar een Nederlandse ambassade moeten komen. De vrouwen worden echter vastgehouden in de kampen. Er zijn geen diplomatieke banden met de YPG-administratie in Noord-Syrië, maar de vrouwen werden wel bezocht door de MIVD. Dat laatste bleek uit een documentaire van Sinan Can, die met de vader van een van de vrouwen naar Syrië ging om zijn dochter te bezoeken. De dochter verklaarde dat ze bezocht was door Nederlanders die snoep meenamen en haar verhoorden. De Kinderombudsman noemt deze houding van de overheid een schijnoplossing.

Internationale samenwerking

De stellingname van de Kinderombudsman wordt ondersteund door kinderrechtencommissarissen in België, Baskenland, Catalonië, Cyprus, Ierland, Luxemburg, Noord-Ierland en Polen.

Download het standpunt van de Kinderombudsman.