Islamitische basisscholen scoren het beste


Uit een onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de islamitische basisscholen in de eindtoetsen gemiddeld 7,42 scoren. Met slechts 42 scholen in Nederland behalen de islamitische basisscholen de beste resultaten in ons land.

Jaarlijks vergelijkt RTL Nieuws de scores die basisschoolleerlingen voor hun eindtoets halen. Het gaat om de gemiddelde cito-score die voor iedere school is berekend. Op basis daarvan worden vergelijkbare scholen met elkaar vergelen. Niet alle scholen zijn gelijk omdat in sommige scholen leerlingen met een achterstand aan hun opleiding beginnen. De kinderen van hoger opgeleide ouders beginnen juist met een voorsprong. In het onderzoek wordt daar ook rekening mee gehouden.

Eerder dit jaar bleek dat de islamitische scholen in Birmingham ook vrij hoog scoren. Drie scholen uit de stad waar veel moslims wonen zitten in de top 20 van Engeland. Twee Nederlandse islamitische scholen hebben eerder het predicaat excellent gekregen van staats-secretaris Sander Dekker.

Ondanks positieve resultaten van islamitisch onderwijs in binnen- en buitenland is er nog altijd veel verzet tegen oprichting van nieuwe scholen. Ondanks de belemmeringen neemt het aantal scholen met een islamitisch grondslag steeds verder toe. Er is in Nederland en in België nog altijd veel vraag naar meer scholen voor kinderen met islamitische achtergrond.