Christelijke zionisten juichend over verplaatsing van Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem


Trump maakte woensdag bekend dat hij de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem wil verplaatsen. Zodoende erkent de VS nu dat Jeruzalem de hoofdstad is van Israël. De VS gaat hiermee in tegen de afspraken die in de VN Veiligheidsraad gemaakt zijn over de status van Jeruzalem en de bezetting van Jeruzalem door Israël. De VN riep en roept nadrukkelijk op de diplomatieke missies niet in Jeruzalem te vestigen.

“Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.” (Trump speech)

Christelijke Partijen en Jeruzalem

Fundamentalistische christelijke partijen in Nederland, zoals de Christenunie en de SGP, onthaalden Trumps negeren van VN-resoluties met gejuich. Kees van der Staaij en Joël Voordewind reageerden prompt op Twitter met blije tweets. Zij vonden beide dat Nederland dit voorbeeld zou moeten volgen.

De liefde voor Israël is groter dan de liefde voor het internationaal recht

Van der Staaij en Voordewind voelden zich kennelijk niet geremd door de stellingname van de Algemene Vergadering van de VN op 30 december, voorafgaand aan de afkondiging van Trump op 6 december. Daarin werd met 151 tegen 6 aangenomen dat ‘handelingen van Israël, de bezettingsmacht, om hun wetgeving en regering op te leggen aan de heilige stad Jeruzalem illegaal zijn en daarom geen enkele rechtmatigheid hebben.’

De SGP wil trouwens dat we ons wel aan VN-verdragen houden als het past in hun partijprogramma.

CU en SGP hebben geen boodschap aan geloofsgenoten in Palestina

De SGP suggereert dat hun steun aan Israël bevorderlijk is voor christenen. Dankzij Israël zouden er meer kerken in de regio zijn. Christelijke organisaties in het Midden-Oosten zijn echter tegen het besluit van Trump om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen. Alle Palestijnse christelijke organisaties zijn tegen dit besluit. Het is onduidelijk welke christenen er precies door de zionistische zienswijze van de Christenunie en de SGP gesteund worden. Het lijkt er eerder op dat zionistische christenen hier hun broeders en zusters in Palestina een dolk in de rug steken.

Alle Palestijnen, ook de christenen, zijn slachtoffer van de Israëlische Apartheidspolitiek en joods-extremistische haat en geweld.

(Meer over de afbeeldingen hier.)

Regeringsstandpunt

Het standpunt van Joël Voordewind, als tweede man van de Christenunie in de Tweede Kamer, is opmerkelijk: zijn partij regeert mee in Rutte III.

De Nederlandse regering bij monde van Halbe Zijlstra hekelde het Amerikaanse besluit om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen:

“”Wij zijn altijd heel helder geweest: een eindoplossing is een tweestatenoplossing. En daarbij hoort dat Jeruzalem een gedeelde hoofdstad wordt voor de Palestijnen en Israël” (Halbe Zijlstra)

VN Veiligheidsraad resolutie 476

De statements van de VN Veiligheidsraad omtrent Jeruzalem komen overeen met het Nederlandse regeringsstandpunt. Diverse VN-resoluties veroordeelden door de jaren heen Israël’s politiek van bezetting en inname van gebied.

Politiek van apartheid, bezetting en landinname

Israëls politiek van illegale nederzettingen en Apartheid is erop gemaakt om heel Jeruzalem in te nemen. Het oostelijke deel valt officieel onder de Palestijnse autoriteit. Israël doet er alles aan om dit te ondermijnen. Letterlijk, door afgravingen te doen onder de Al-Aqsa moskee. Zelfs de eeuwenoude begraafplaats grenzend aan de oostelijke muur van al-Haram al-Sharif wordt regelmatig geschonden door soldaten en ‘bouwplannen’. Israël heeft tegen de zuidelijke muur van het terrein een ‘archeologische tentoonstelling’ gebouwd. De Buraq muur aan de westzijde is niet meer toegankelijk voor Palestijnen. Daar heeft Israël checkpoints om ‘hun’ klaagmuur heen gebouwd.

Om Oost-Jeruzalem heen aan de Palestijnse kant op de Westelijke Jordaanoever heeft Israël een web van (voor Palestijnen) vrijheidsbeperkende maatregelen getroffen, zoals een metershoge en kilometerslange scheidingsmuur met checkpoints en een snelweg die alleen toegankelijk is voor Israëlische voertuigen. Daarnaast worden illegale nederzettingen, die om Oost-Jeruzalem op de Westoever opgericht worden door gewapende joodse extremisten, door de Israëlische overheid gesteund en gelegitimeerd.

Kaart van Jeruzalem (2014)