Jihadisme – Met deze taal stoppen we ook (1)


Een tijdje geleden schreef Seada Nourhussen een artikel op Oneworld over woorden die ze liever niet meer gebruikt ziet worden, omdat ze neerbuigend zijn of een (neo-)koloniale herkomst hebben. Ze besprak twaalf termen en de bezwaren die eraan kleven. Ik zou er graag een categorie aan toe willen voegen: misbruik van islamitische termen zoals jihadisme (en allerlei variaties), moslim- als prefix, het bewijs dat er een terroristische bedoeling is als iemand Allahu akbar roept.

Jihad

Jihad is een islamitische term die streven of moeite doen betekent. Moslims kennen een grote jihad en een kleine jihad. De grote jihad is is het persoonlijke dagelijkse streven om volgens de richtlijnen van de islam een zo goed mogelijk leven te leiden. De kleine jihad is het verdedigen van rechtvaardigheid en waardigheid van mensen in de (moslim-)gemeenschap. Als deze verdediging gewapend is, dan zijn er strenge regels aan verbonden die in grote lijnen overeenkomen met het oorlogsrecht zoals gedefinieerd is in (bijvoorbeeld) de Geneefse conventie. Meer over de term jihad en de betekenissen in deze video van Azzedine Karrat.

Jihadist/ jihadisme

De woorden jihadist (of jihadi) en jihadisme worden te pas en te onpas gebruikt in westerse media, vaak als synoniem voor ‘moslimterrorist’ en ‘moslimterrorisme’. Het zijn neologismen die in het westerse taalgebied gebruikt worden en een negatieve betekenis hebben. Strijders die geen ‘islamistische‘ (ook zo’n term) achtergrond hebben, worden niet aangeduid als jihadist. Strijdgroepen die de islam als richtlijn nemen staan praktisch allemaal op terrorismelijsten. De termen jihadist en terrorist kunnen daarom in de media met elkaar verruild worden zodra bij de gebeurtenis moslims betrokken zijn. De populariteit van de termen nam toe in de periode van de Amerikaanse ‘War on terror’ (vanaf 2001), waarbij ‘terror’ staat voor Al-Qaeda en bondgenoten. In de praktijk kwam het erop neer dat na de aanslagen in de VS alle moslims als verdachten werden beschouwd.

Mujahied

In het Arabisch hebben de woorden mujahied en jihad geen negatieve betekenis. Strijders (muqattilien) en terroristen (irhabijien) zijn in het Arabisch niet synoniem aan mujahidien. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werden de islamitische strijders die tegen de Russen vochten in Afghanistan mujahidien genoemd. Reagan, destijds president van de Verenigde Staten, steunde de mujahidien in Afghanistan en noemde hen ‘freedom fighters’.

Alternatief

Een goed alternatief voor jihadist is het woord strijder. Het is eigenaardig en ongewenst dat islamitische strijders een eigen woord met negatieve betekenis gekregen hebben. Bestaat er zo’n woord in de media voor christelijke, joodse of boeddhistische strijders? In de naam van het christendom, het jodendom en het boeddhisme wordt ook gevochten, gedood en misdaden begaan. Waarom kregen die strijders wereldwijd geen naam met een woord uit hun religie dat vervormd werd tot iets negatiefs? De mooie en krachtige betekenis van de islamitische term jihad wordt bezoedeld met deze door het westen gedefinieerde negatieve opvatting. Daar moeten we vanaf, lijkt me.

Oneworld

In haar artikel kaartte Saeda Nourhussen, hoofdredacteur van Oneworld, terecht aan dat ‘taal beeldvorming bepaalt en machtsverhoudingen ontkracht of bevestigt’. Ik vraag me af hoe zij in dit verband denkt over het gebruik van de termen jihadisme en jihadist in bijvoorbeeld dit artikel van Rena Netjes op haar website.

Actie

Op Google Translate wordt ‘jihad’ vertaald met ‘heilige oorlog’. Dit is een verkeerde vertaling. Verzoek aan iedereen die dit leest: ga naar het woord ‘jihad’ op Google Translate (klik hier). Klik op de woorden ‘heilige oorlog’ en voer onderaan het woord ‘streven’ in. Zie uitleg hieronder:

De volgende week de term Allahu akbar.