Over de ‘kalifaatvrouwen’: ze worden teruggestuurd en geëxecuteerd


In april van dit jaar publiceerde Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer een statement over de kinderen van vrouwen in Koerdische SDF-kampen in Noord-Syrië. Ze stelde dat de overheid de kinderen terug moet laten komen. Ze baseerde haar uitspraken op het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en schreef een rapport waarin de belangen afgewogen werden tegen de achtergrond van kinderrechten. Nu blijkt dat vrouwen geruild worden voor SDF-gevangenen. Tenminste één vrouw werd teruggestuurd en door ISIS geëxecuteerd.

Urgentie

De kwestie van de ‘kalifaatvrouwen’ en hun kinderen kreeg plotseling een andere dimensie, toen in juni van dit jaar duidelijk werd dat zij geruild werden voor Koerdische SDF-gevangenen van ISIS. Er zou drie keer geruild zijn. En het zou om honderden gevangenen gaan. De vrouwen kregen soms te horen dat ze teruggestuurd zouden worden naar hun land. Ze werden echter op de bus gezet naar een ISIS-enclave. Sommige gevangenen die door de SDF met ISIS werden geruild, zijn daarna als verrader publiekelijk geëxecuteerd.

Sitora (24), moeder van twee kleine kinderen werd geëxecuteerd

Dit overkwam de Tadzjiekse Sitora. Ze was moeder van twee kindjes van 1 en 3 jaar oud. Er werd haar in maart van dit jaar verteld dat ze terug zou gaan naar haar land. Ze werd echter met haar kinderen en andere gevangenen op de bus gezet naar Hajin (Deir Ezzor), waar ISIS nog een klein gebied beheerst. Op een plein werd ze geëxecuteerd als waarschuwing voor de mensen die ‘het kalifaat’ willen ontvluchten. Een getuige vertelde dat ze er angstig uitzag. Ze werd samen met anderen gedood. ISIS maakte er een hele show van. Het is onbekend wat er met haar kinderen is gebeurd.

Bombardementen

Naast wraakacties van ISIS lopen teruggestuurde vrouwen en kinderen ook het risico om te komen in coalitiebombardementen die mogelijk door Nederland uitgevoerd worden. Op 3 november bombardeerde de internationale coalitie onder leiding van de VS een woonwijk in Hajin waardoor ongeveer 15 mensen, hoofdzakelijk vrouwen en kinderen omkwamen.Coalitiebombardement op Hajin, 3 november 2018

Haal ze terug

Oscar Bergamin schreef in juli een stuk op Hollandistan over dat de weigering van de Nederlandse regering om ‘kalifaatvrouwen’ en hun kinderen terug te halen tegen het internationaal recht ingaat. De Nederlandse overheid herhaalt, de ondertussen bewezen leugen, dat het te gevaarlijk zou zijn om de vrouwen en kinderen op te halen. Het Koerdische bestuur in Noord-Syrië ontkent dat. Ze hebben juist meermaals regeringen opgeroepen de gevangenen te komen halen. Bovendien zijn er meerdere journalisten in en bij de kampen geweest. Documentairemaker Sinan Can ging met de vader van een van de vrouwen op bezoek. De Belgische journalist Rudi Vranckx ging in maart van dit jaar als eerste programmamaker op bezoek in een kamp. De journalisten zijn van mening dat de kinderen beschermd moeten worden. Ze moeten teruggehaald worden.

De weigering van de overheid om iets voor de vrouwen en kinderen te doen kan alleen ingegeven zijn door populisme en angst om de stem van de rechtse kiezer te verliezen. Er zijn geen reële obstakels. De tijdsgeest in aanmerking nemend verbaast dit niet. Wat wel verbaast is dat islamitische organisaties zich zo op de vlakte houden.

CMO

Margrite Kalverboer is geen moslima, voor zover ik weet. Toch publiceerde zij een standpunt waar moslimorganisaties zich niet aan wagen. Het Contactorgaan Moslims en Overheid bijvoorbeeld heeft nog steeds geen statement uit laten gaan over dit onderwerp. Voorzitter Halil Karaaslan heeft er persoonlijk wel een mening over. Hij vindt dat in ieder geval de kinderen beschermd zouden moeten worden. Hij heeft toegezegd dat hij de kwestie bij het CMO op de agenda zal zetten.

Moslimpartijen

Hollandistan vroeg via Twitter wat het standpunt is van de ‘moslimpartijen’ (PvdE, Nida, Islamdemocraten, Denk) in Nederland. Arnoud van Doorn van de PvdE (Den Haag) antwoordde dat de ‘kalifaatvrouwen’ onder begeleiding wat hem betreft terug mogen komen naar Nederland.

Cemil Yilmaz van NIDA (Den Haag) geeft aan dat er in de partij geen standpunt over ingenomen is. Zijn persoonlijke mening komt overeen met die in Oscar Bergamin’s stuk op Hollandistan.

‘Kalifaatvrouwen’, ‘kalifaatkinderen’ en ‘jihadstrijders’

Media en beleidsmakers hebben de gewoonte ontwikkeld om normale islamitische termen structureel alleen negatief te gebruiken in samenstellingen. Denk aan ‘haatimam’, ‘jihadist’ en ‘kalifaatkinderen’. Dit nieuwe gebruik van bestaande woorden geeft een permanente negatieve klank aan normale islamitische woorden.

In dit artikel gebruiken we de term ‘kalifaatvrouwen’ tussen aanhalingstekens, omdat we dit in de media veelgebruikte woord geen goede term vinden. We gebruiken het woord ‘kalifaatkinderen’ niet, ook niet tussen aanhalingstekens, omdat het ons te ver gaat om kinderen te brandmerken met een negatief bedoelde term.

Daarnaast heeft de term ‘kalifaat’ voor moslims geen negatieve betekenis. Europeanen in het algemeen zouden terug kunnen kijken op een overwegend mooie tijd in het zuiden van Europa, toen daar in het kalifaat de samenleving cultureel en wetenschappelijk tot bloei kwam. In de geschiedenislessen horen we echter wel over de Renaissance en de Gouden Eeuw, maar zelden is men even lovend en uitgebreid over de tijd van Al-Andalus.


Afbeelding is een still van een Belgische vader met zijn zoon in ISIS-gebied uit de VICE documentaire The Islamic State (2014).