Kinderombudsvrouw: Wat gaat de regering doen voor de Nederlandse kinderen in Syrië?


Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft in een brief aan minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA) haar oproep om 145 Nederlandse kinderen in Syrië te beschermen herhaald. Haar eerste verzoek om actie te ondernemen voor de kinderen was in april 2018. De kinderen zitten opgesloten in vluchtelingenkampen van de Koerdische SDF-administratie. Ze kwamen er veelal terecht nadat hun moeders gearresteerd werden in ISIS-gebied.

Slappe excuses

De Nederlandse overheid blijft steeds dezelfde weinig overtuigende excuses herhalen om de moeders en kinderen niet uit Syrië op te hoeven halen. Grapperhaus stelt dat Nederland geen diplomatieke betrekkingen heeft met de Koerdische administratie en dat het te gevaarlijk is om de kinderen uit de kampen te halen. Dit is ondertussen meermaals bewezen flauwekul. Het gebrek aan diplomatieke betrekkingen is kennelijk geen probleem voor de inlichtingendiensten die in de kampen de vrouwen hebben verhoord. Andere landen hebben hun burgers wel op kunnen halen uit de kampen. En de kampen worden regelmatig bezocht door journalisten en hulpverleners, zoals advocaten en bijvoorbeeld het Rode Kruis.

“U geeft in uw brief verschillende reden aan om de kinderen niet actief op te halen. U wijst hierbij op de veiligheidssituatie in de regio, het ontbreken van diplomatieke betrekkingen en de veiligheid van de betrokkenen die de terugkeer moeten begeleiden. Uit de media heb ik vernomen dat andere landen wél werken aan terugkeer van de kinderen, zoals Frankrijk. Tevens is er de recente uitspraak in België waarin de rechter de Belgische regering maant de kinderen terug te halen. Ik vraag u hierbij om mij meer duidelijkheid te geven over welke landen hun burgers terughalen of van plan zijn terug te halen, en de wijze waarop zij dit doen.” (Brief Margrite Kalverboer)

Situatie in de kampen

Terwijl onze regering zo lang mogelijk actie probeert uit te stellen, verslechtert de situatie in de kampen. Kinderen zijn ziek, er is geen onderwijs, er zijn overstromingen en de winter valt in. Daarbij zijn dit soort kampen berucht vanwege het misbruik van vrouwen en kinderen.

“Gezien de recente (politieke) ontwikkelingen is de situatie van de kinderen echter nog meer onzeker dan voorheen. Nu de winter is ingetreden, zullen de omstandigheden in de kampen nog slechter worden.” (Brief Margrite Kalverboer)

Bovendien ruilde de Koerdische administratie o.a. drie Nederlandse vrouwen voor krijgsgevangen. Van een Duitse vrouw, die dit lot trof, is bekend dat zij publiekelijk door ISIS werd geëxecuteerd vanwege ‘verraad’. Wat er met haar kinderen gebeurd is, is niet bekend. De situatie in ISIS-gebieden in Syrië is zeer slecht. De gebieden zijn afgesloten en er is overal tekort aan. In de gebieden worden burgerdoelen gebombardeerd. Vorig jaar kwam een Nederlandse vrouw met haar dochtertje om bij een bombardement op Hajin.

Instabiele politieke situatie

De politieke situatie is verre van stabiel. Door uitblijven van actie van onze overheid, wordt het mogelijk geacht dat de Koerdische kampadministratie meer vrouwen zal ruilen of simpelweg weer vrij zal laten. En minder prettig vooruitzicht is dat zij mogelijk onder vuur komen te liggen als de Koerdische administratie door Turkse troepen uit Syrië wordt verjaagd.

“Voor de veiligheid van deze kinderen en de veiligheid van de Nederlandse samenleving vraag ik u ten eerste om er alles aan te doen om de kinderen in hun huidige situatie zowel emotionele als fysieke veiligheid te bieden alsook de mogelijkheden om zich gezond te kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat er in de kampen goede opvang, zorg en onderwijs beschikbaar moet zijn. Ten tweede vraag ik het kabinet om zich tot het uiterste in te spannen eventueel in samenwerking met andere landen en internationale organisaties om de kinderen actief op te halen.” (Brief Margrite Kalverboer)