VN rapport: dertig kinderen gedood door Afghaanse luchtaanval in Koendoez


Bij een luchtaanval op een madrassa in Koendoez  vielen op 2 april dit jaar 36 tot 59 doden. Tenminste 30 kinderen werden gedood bij de islamitische school terwijl ze met hun familie vierden dat ze de Koran uit het hoofd geleerd hadden. Onderzoekers van de Verenigde Naties hebben maandag een rapport gepubliceerd waarin de Afghaanse regering verantwoordelijk wordt gehouden voor een gerichte luchtaanval op burgers.

Luchtaanvallen op een religieus festival

De niet-militaire Missie voor Hulp in Afghanistan van de Verenigde Naties (UNAMA) bracht maandag 7 mei een rapport uit over de luchtaanvallen op een een madrassa (Koranschool) in Dasht-e Archi, een district in de noordelijke Koendoez-provincie. Vanuit helikopters werden raketten afgevuurd en er werd geschoten met zware automatische wapens op de circa 500 – 1500 overwegend mannen en jongens die de feestelijkheden bijwoonden.

Gelijk na de aanval verklaarde de Afghaanse regering dat er 18 Taliban-leiders gedood en nog eens 12 verwond werden. Volgens de regering waren zij daar voor een militair overleg. De regering stelde in eerste instantie dat burgers waren omgekomen door de Taliban die op ze had geschoten. Later verklaarde de regering aan UNAMA dat er 25 Taliban-leiders omgekomen waren en nog eens 31 gewond waren geraakt en erkenden ze dat er burgerslachtoffers gevallen waren. Er werd door de regering ook een onderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten echter geheim gehouden werden.

Uit de lijst met slachtoffers die in het ziekenhuis in Dasht-e Archi terechtkwamen blijkt dat er veel kinderen het slachtoffer werden van de luchtaanvallen van de Afghaanse overheid.

Vooral kinderen werden het slachtoffer

Uit autopsies bleek dat de kinderen door scherven van raketten omgekomen waren en niet door geweervuur. Op een geluidsopname van de aanval is te horen dat er meerdere raketten afgevuurd worden, dat er met zware machinegeweren geschoten wordt en dat er vanaf de grond met geweren geschoten wordt. Volgens getuigen waren er ongewapende leden van de Taliban tussen de gasten. Andere getuigen zeiden dat er gewapende leden van de Taliban aanwezig waren voor de beveiliging van het evenement. De Taliban ontkent dat er militanten aanwezig waren op het festival.

De UNAMA zegt in het rapport dat ze 107 slachtoffers heeft kunnen verifiëren, maar dat het werkelijke aantal slachtoffers waarschijnlijk hoger is. Van de 36 doden waren er 30 kind. Nog eens 51 kinderen raakten gewond. Volgens de Taliban vielen er meer dan 200 slachtoffers, waaronder 59 doden.

Mensenrechten

Het internationale mensenrecht stelt dat alle strijdende partijen bij een conflict gebonden zijn door de principes van onderscheid, proportionaliteit en voorzorg. Aanvallen op burgers of civiele infrastructuur zijn verboden. Alle nodige voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden om het leed van de burgerbevolking te minimaliseren en vooral kinderen, maar ook schoolgebouwen en gebouwen voor religieuze doeleinden, hebben recht op bescherming. Het schenden van deze regels kan een oorlogsmisdaad vormen.

Toename van burgerslachtoffers

Luchtaanvallen door Afghaanse overheidstroepen en de VS zijn toegenomen sinds Trump vorig jaar een nieuwe strategie van de VS in Afghanistan afkondigde. Het aantal burgerslachtoffer door pro-regime luchtaanvallen vorig jaar was tenminste 631, volgens de VN, een toename van 7 procent.