Prins Charles leest de Koran, schrijft Arabisch en vond dat Blair zich gedroeg als de poedel van Bush


Prins Charles bestudeert de Koran, ondertekent zijn brieven aan Arabische leiders in het Arabisch en was het grondig oneens met Blair over de inval in Irak. Dat staat in het nieuwe boek van Robert Jobson Charles At Seventy: Thoughts, Hopes and Dreams.

Koran

De kroonprins heeft de Koran gelezen en studeert Arabisch. Hij vindt niqaab-verbanning een mensenrechtenschending. Hij meent dat de islam ons manieren kan leren om het leven en de wereld te begrijpen. Het christendom heeft dit volgens hem verloren. Charles vindt dat er in het westen een ‘vreselijk vervormd’ beeld van de islam bestaat. Er zou meer educatie moeten komen om dit tegen te gaan.

Poedel van Bush

Prins Charles was het oneens met Blair over deelname aan de oorlog in Irak in 2003. Hij vond de Bush regering griezelig en ergerde zich aan het gebrek aan inzicht bij Blair. Hij meende dat Blair zich gedroeg als de ‘poedel van Bush’. Volgens Charles was de idee dat een invasie door westerse mogendheden, die wel even de democratie zouden brengen in de regio, een verkeerde strategie. Politici als Blair en Bush begrepen het Midden-Oosten niet, vond hij. Hij weigert ook om zijn contacten in het Midden-Oosten nog te gebruiken voor de Britse wapenhandel. Charles is goed bevriend met koningshuizen in het Midden-Oosten en de regering van Qatar.

On Blair, the prince was even more condemnatory. With a heavy dollop of irony, he scornfully dubbed the premier ‘our magnificent leader’ whenever talking about him in private and derided him for ignoring the wealth of sound intelligence available to him at the time that contradicted the American view. (Hoofdstuk 12, Dissident at heart)

Palestina

Volgens de prins is de kwestie Palestina-Israël het ‘werkelijke gif’ in de regio. Pas als deze situatie een bevredigende oplossing krijgt, zal de woede over deze onrechtvaardige situatie afnemen. Hierdoor zal er een einde kunnen komen aan de ‘war on terror’.