Zakariyya Droste: uitspraak is voorbeeld van geïnstitutionaliseerde islamofobie


De rechtbank in Rotterdam oordeelde vandaag dat er voldoende objectiveerbaar bewijs is om Zakariyya Droste te veroordelen tot 6 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Recent mediacontact, zoals het interview met De Groene en de video die RTV Oost publiceerde, maakten deel uit van de bewijslast.

Terroristische organisatie

Droste was lid van twee terroristische organisaties: ISIS (slechts kort) en Jabhat al-Nusra, oordeelde de rechter. Droste had het in diverse stukken in de media zelf toegegeven. Bovendien zou hij deelgenomen hebben aan een trainingskamp. Dat hij al jaren in Syrië was stond volgens de rechter buiten kijf. Droste’s advocate had aangevoerd dat al het bewijs uit de kranten kwam. De rechter somde op hoe de rechtbank dit bewijs geverifieerd had.

Verschil in afhandeling

Droste over het vonnis: ‘Ik vind de uitspraak, zeker in het licht van de zaak Jitse Akse, een voorbeeld van geïnstitutionaliseerde islamofobie.’ Akse werd in 2016 opgepakt nadat hij op Facebook opgeschept had over zijn deelname aan een Koerdische militie in Syrië. Een half jaar later werd zijn zaak geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. De PKK, waar Akse bij zat, staat ook op de lijst van terreurorganisaties. Droste: ‘Jitse Akse reisde af naar Syrië, sloot zich aan bij de PKK (volgens de Nederlandse regering een terreurorganisatie) bekende gevochten en gedood te hebben, poseerde niet met een AK47 maar met een heel arsenaal aan wapens, maar mocht na een paar traantjes Nederland weer in en loopt vrij rond.’

Waarom deelname aan de ene terreurorganisatie in Nederland anders afgehandeld wordt dan deelname aan de andere werd niet besproken in de rechtszaal.  Eerder zei Droste dat de eis van zes jaar hem meeviel.

Vluchtelingen

Naar schatting zijn er ongeveer 12 miljoen Syrische vluchtelingen. Bijna 7 miljoen Syriërs zijn in het land zelf gevlucht naar veiliger gebieden. Bijna een miljoen mensen vluchtte alleen al in de eerste helft van 2018 naar veiliger gebied. De provincie Idlib, die bestuurd wordt door rebellen, waaronder groepen die gelieerd waren aan o.a. Jabhat al-Nusra, vangt de meeste van deze IDP’s op.

“De officier van justitie verwijt de verdachte dat hij heeft deelgenomen aan (een) terroristische organisatie(s) in Syrië en/of Irak. Dit soort feiten vormen een ernstige verstoring van de rechtsorde; zij hangen direct samen met een van de grootste uitdagingen waarvoor Nederland en andere landen in Europa zich zien gesteld, namelijk de opvang van mensen uit die regio die vluchten voor oorlogsgeweld. Het is maatschappelijk gezien van groot belang dat in deze zaken zichtbaar recht wordt gedaan.” (Bron)

Volgens de rechter in Rotterdam hebben ISIS en Jabhat al-Nusra veel Syrische vluchtelingen veroorzaakt. Dit is een opmerkelijke uitspraak. Het is niet duidelijk op welke feiten de rechter zich baseert. Syrische vluchtelingen geven juist vrijwel altijd aan dat zij vluchtten voor het Assad-regime en voor de luchtaanvallen op woongebieden. Droste meent dat de rechter met deze uitspraak laat zien dat hij niet goed op de hoogte is van de situatie in Syrië.

Zakariyya Droste stuurde Hollandistan hierover een reactie:

Hollandistan sprak eerder met Zakariyya Droste hier en hier.