Bestrijden van slechte ideeën met betere ideeën?


De tegenstanders van islamitische orthodoxie beweren dat zij niet tegen de islam maar tegen slechte interpretaties daarvan zijn. Zij beweren dat de westerse seculiere liberale opvattingen over de samenleving en moraliteit beter zijn dan “barbaarse en achterlijke ideeën” van orthodoxe moslims. Volgens hen is het in een liberale en seculiere samenleving mogelijk om slechte ideeën met betere ideeën te bestrijden door dialoog en overtuiging. In een dialoog waar twee conflicterende visies elkaar treffen, dienen beide partijen bereid te zijn om de argumenten van hun tegenstander serieus en oprecht te bestuderen. Beide partijen dienen ook bereid te zijn om afstand te nemen van hun eigen opvattingen indien ze niet meer verdedigbaar zijn.

Dat betekent dat een moslim en een seculiere liberaal samen moeten durven om hun eigen opvattingen te betwijfelen en kritisch te bestuderen vanuit het oogpunt van de tegenstander.
Hoe kunnen seculiere liberalen dit beweren als zij vooraf al een waardeoordeel vellen over de islam door concepten van de islam als barbaars, achterlijk en slecht te categoriseren? Hoe kunnen voorstanders van secularisme beweren dat er sprake is van een vrijheid om elk idee aan te hangen als de media en de politiek actief de moslims proberen te ondermijnen door ze te demoniseren?

De moslims die beweren dat de islam de oplossing is voor alle sociale problemen kennen vaak de argumenten van de secularisten niet eens. Veel moslims durven boeken van atheïsten en secularisten niet eens open te slaan. Ze beweren dat zij niks hoeven te leren van mensen die niet in god geloven. Als gevolg weten ze vaak niets zinnigs te zeggen in een debat met atheïsten en secularisten.
We kunnen daarom concluderen dat er geen sprake is van een ideeënstrijd en dialoog. Er zijn slechts twee partijen die heilig overtuigd zijn van hun eigen gelijk zonder overweging of inspectie van alternatieve visies en opvattingen.