Boycot hadj? Moslims zouden meer himmah moeten hebben!


Sangar zag dat er online stemmen opgingen om de hadj te boycotten in verband met de zaak van de vermoorde journalist Jamal Khashoggy. Eerder dit jaar riepen Tunesische imams ook al op tot het boycotten van de hadj vanwege de oorlog in Jemen. Hieronder deelt Sangar zijn gedachten over deze kwestie.

Ik begrijp heel goed dat mensen het regime in Saoedi-Arabië afkeuren. Dat is volledig terecht aangezien de leiders van dat land de islam als godsdienst misbruiken om hun corrupte en kwaadaardige politiek te bedrijven. Dat gezegd hebbende, wil ik wijzen op een aantal (historische) feiten:

  • De profeet Muhammed sal allahu alayhi wasalam heeft hadj verricht terwijl de mushrikeen aan de macht waren in Mekkah.
  • De sahaba hebben hadj verricht terwijl Hadjadj Ibn Yusuf ath Thaqqafi aan de macht was.
  • Orthodoxe joden die Israël als staat niet erkennen en anti-zionistisch zijn, wonen ook in Israël of reizen daar naartoe om de klaagmuur te bezoeken.

Bedevaart

Bij alle drie voorbeelden zijn de heersers van het land gebaat bij het feit dat men op bedevaart komt. Het is financieel en politiek gunstig voor corrupte en tirannieke leiders als mensen genoodzaakt zijn hun territorium te bezoeken. Dat draagt namelijk bij aan hun legitimiteit. Zowel de profeet Muhammed sal allahu alayhi wasalam en de sahaba als de joden in onze tijd zijn zich bewust van bovenstaande.

Voor ons als moslims zijn de keuzes van orthodoxe joden geen argument voor wat wij wel of niet doen. Maar de keuzes en handelingen van de profeet Muhammed sal allahu alayhi wasalam en de sahaba vormen wel een basis voor de islamitische wetgeving en ethiek. Dus als we strikt vanuit eigen theologie en recht redeneren, dan heeft een boycot van de hadj geen enkele basis in de islam.

Als we kijken naar mensen in onze tijd, die in een gelijksoortige situatie verkeren, dan kunnen wij een wijze les leren van orthodoxe anti-zionistische joden. Er zijn wereldwijd heel weinig joden. Slechts een heel klein deel van hen is anti-zionistisch en orthodox. Ondanks hun marginale positie laten orthodoxe joden zich niet weerhouden door hun strijd tegen Israël en het zionisme.

Hashtag-activisme

Wereldwijd zijn er bijna 1,7 miljard moslims. Ondanks het feit dat wij in groten getallen zijn missen wij de moed, het inzicht en het doorzettingsvermogen om positieve veranderingen teweeg te brengen. In plaats van actief op zoek gaan naar oplossingen, gaan we met onze door China en Amerika geproduceerde mobieltjes en laptops de eigen godsdienstige plicht boycotten, terwijl er miljoenen moslims in concentratiekampen zijn beland door China en er wekelijks honderden moslims worden vermoord door Amerikanen in Afghanistan.

Dit laat zien dat hashtag-activisme niets anders is dan hypocrisie van luie mensen, die last hebben van een selectieve waarneming en zomaar wat roepen zonder dat zij het werkelijk menen. Ik durf zelfs te stellen dat veel van die roepende mensen zelf niet eens de intentie hebben om hadj te verrichten.

Daarom ben ik niet alleen tegen de boycot, ik neem het mensen die het roepen zelfs kwalijk. Jullie zouden meer moed en meer himmah moeten hebben als moslims.


Wat vind jij, beste lezer? Je kunt meediscussiëren op onze Facebook-pagina.