Willen islamitische stichtingen moslimjongeren aan drugs helpen?


Wekelijks organiseren islamitische stichtingen in Nederland jongerenavonden om de jongeren weerbaar te maken tegen verdorvenheden zoals afgoderij, drugs en zedeloosheid. Floris Wiersinga ziet de noodzaak voor deze jongerenavonden wel in. Maar hij vraagt zich af hoe de organisatoren dit kunnen rijmen met hun oproep om te stemmen op linkse politieke partijen die voor legalisering van drugs en andere vormen van losbandigheid zijn.

Jongerenavonden bij islamitische stichtingen zijn avonden waarbij een prediker wordt uitgenodigd om een lezing te geven. Vaak wordt deze lezing gecombineerd met wat eten en een quiz. Tijdens deze lezingen geeft de prediker de jongeren allerlei vermaningen zoal: “Stop met shisha en drugs!” of “Blijf weg van Zina”.

Maslaha

Men hoopt dat jongeren deze adviezen ten harte nemen. Dat zij zullen terugkeren naar het Rechte Pad (al Siratal Mustaqeem) en wegblijven van de zondes. De zondes waar de jongeren mee te kampen hebben zijn niet het enige probleem. Een ander probleem is dat de weg naar deze zondes is zeer toegankelijk. Zo zijn softdrugs in Nederland nog niet gelegaliseerd, maar wel gedoogd. Zedeloosheid is niet alleen toegestaan, het wordt ook actief gepromoot via het onderwijs, films en muziek.

Naast de jongerenavonden zijn vele moskeeën en stichtingen ook politiek actief. Zo riepen zij tijdens de verkiezingen in 2017 op tot het stemmen op politieke partijen zoals DENK. De reden hiervoor is dat DENK zou opkomen voor moslims. Er zou maslaha (voordeel) zitten in het stemmen op deze partij. Ironisch genoeg is het juist DENK die de zondes en de weg naar deze zondes toegankelijker maakt voor de jongeren.

Homo-acceptatie

Zo stemden parlementariërs van DENK vorig jaar voor verplichte ‘homo-acceptatie’ op scholen. Dat houdt in de jongeren op scholen te leren krijgen dat seks met mensen van hetzelfde geslacht iets goeds en positiefs is. Moskeeën en stichtingen hebben actief opgeroepen om op DENK te stemmen en de partij die hun voorkeur geniet wil vervolgens jongeren op scholen verplicht stellen om normen en waarden aan te leren die in strijd zijn met de islam. Dezelfde organisaties hebben na de verkiezingen weer jongerenavonden georganiseerd waar zij jongeren gingen waarschuwen voor zedeloosheid.

Afgoderij

Andere standpunten van DENK zijn onder andere legalisatie van cannabis en het toegankelijker maken van het sinterklaasfeest door racistische elementen te verwijderen. Het laatst genoemde is een feest gebaseerd op afgoderij. Deze standpunten zijn nog niet (volledig) omgezet in landelijk politiek beleid omdat DENK een oppositiepartij is. Als DENK ooit in het kabinet terechtkomt  zullen de moskeeën en stichtingen die DENK aan de macht hebben geholpen weer waarschuwen tegen de zondes die DENK toegankelijk wil maken?

Dweilen met de kraan open

De werkwijze van islamitische stichtingen is merkwaardig. Want zij zijn vooral lokaal actief in het bestrijden van zondes onder jongeren. DENK is met haar anti-islambeleid landelijk actief. Dus een stichting veroorzaakt een landelijk probleem en probeert het vervolgens lokaal te dempen. Landelijk zetten zij de kraan wagenwijd open terwijl zij lokaal proberen te dweilen.

Er is geen twijfel mogelijk over de beste bedoelingen van islamitische stichtingen en aanhangers van DENK. Immers, zij claimen dat zij voor het bestrijden zijn van ongelijkheid in de samenleving. Maar ongelijkheid bestrijden moet ook anders kunnen. Het moet mogelijk zijn om voor behoud van islamitische normen en waarden te zijn van islamitische jongeren en tegelijkertijd ongelijkheid bestrijden in de samenleving. Als minderheid zitten moslims in een lastige positie en makkelijke oplossingen liggen niet het oprapen. Maar als moslims dienen wij bij zichzelf te rade te gaan over welke morele keuzes en afwegingen wij maken wanneer wij zich achter politieke partijen scharen die met hun beleid onze normen en waarden proberen te ondermijnen.