GEERT WILDERS WERKT VOOR MOSLIMS?!


Zoals zelfs de gemiddelde PVV-stemmer weet, willen moslims Nederland en de rest van Europa overnemen. Moslims willen alle vrijheden, verworvenheden en rechten die er in Nederland zijn wegvagen. Wat veel mensen niet weten is welke geniepige, onverwachte methode moslims hiervoor gebruiken.

De bezorgde en bewuste burger, die #inverzetkomt doet dit doorgaans door het plaatsen van boze tweets, vaderlandslievend niet af te rekenen bij het kassameisje met een hoofddoek en trouw stemmen op de PVV. Een stem op de PVV, is een stem op de westerse beschaving. Dit is wat veel burgers geloven. Maar is het wel zo?

Rob Wijnberg van ”de Correspondent” legt uit dat Geert Wilders juist van plan is om de Nederlandse rechten, vrijheden en beschaving weg te nemen! Is dit dan allemaal een plan van de linkse elite die onder een hoedje speelt met de moslims? Laten ze de westerse beschaving juist vernietigen, door de mensen die haar zo graag willen beschermen?

(tekst vervolgt onder de video.)

In de lijn van de Franse en Amerikaanse revolutionairen in de achttiende eeuw, presenteerde ook Nederlands eigen onafhankelijkheidsstrijder zijn ideeën in pamfletvorm.

Het deltaplan tegen de tsunami van moslims bestaat uit vier delen: Alle moskeeën dicht, islamitische scholen sluiten, mensen uit islamitische landen weren, radicale moslims preventief in de gevangenis zetten en de Koran verbieden. Kortom een waterdicht plan. Of is dit juist wat ze willen dat je denkt?

Om deze maatregelen door te voeren zullen er vier grondrechten moeten worden geschrapt! Waaronder de vrijheid van meningsuiting. Het grondrecht waar moslims zoveel moeite mee hebben, wordt nu door de redder des vaderlands zelf vernietigd. Alle kwetsende grappen en cartoons, die gemaakt zijn onder het mom van vrijheid van meningsuiting, mogen de prullenbak in. Dit is niet Charlie van Geert! Als je iemand nu nog hoort lachen, dan zijn het wel de moslims die in hun vuistje lachen.

Ook moet het recht op godsdienstvrijheid uit de Grondwet worden gehaald. Wie houden er ook absoluut niet van andere religies? Precies. Toevallig zijn ook moslims tegen de vrijheid van Godsdienst. Het niet toewensen van prettige kerstdagen, geen eieren zoeken met Pasen en demonstratief werken op de zondag. Dit zijn allemaal vormen van intolerantie tegenover een andere religie.

Het ziet er niet goed uit. Richard Leeuwenhart blijkt Saladin in vermomming te zijn. Aankomende verkiezingen zal welke stem dan ook de moslims in de kaart spelen. Linksom of rechtsom, zal de sharia toch ook voet aan wal in Nederland krijgen.

Dit artikel verscheen eerder op Mocropinion