Een gemiste kans


De discussie rondom onverdoofd ritueel slachten is weer begonnen vanwege een nieuw voorstel van de Partij voor de Dieren. Mohammed Akkari stoort zich aan de apologetische wijze hoe moslims proberen halal slachten te behouden.  

“Halal” is een trots voor miljarden moslims wereldwijd; een Goddelijke raamwerk waarin dierenwelzijn, voedselprovisie en de dier-mens relatie in rechten, plichten, behoeften en verwachtingen is verwerkt. Een raamwerk die we generatie na generatie herontdekken. Die met elke technologische en maatschappelijke ontwikkeling zich weer manifesteert.

“Halal” is niet slechts een recht die artikel 6 van het grondwet ons gegeven heeft. Neen, “halal” is meer dan dat; “Halal” is de eerste én beste voedselkeurmerk. Een keurmerk waarbij je uit kunt gaan dat, in geval van slacht, het dier zo goed mogelijk behandeld is, het vlees zo zorgvuldig mogelijk is gesneden en de mens met vrees voor God gehandeld heeft.

Door dit keurmerk te reduceren tot een door mensen opgesteld “recht”, in plaats van met trots een eigen narratief te geven, zijn moslims tot een slachtoffertje gemaakt. “Kijk wat hun ons willen aandoen!?.” Terwijl “halal” zoveel te bieden heeft; niet alleen voor moslims.

Wallahi, “halal” is geen “halal” zonder dierenwelzijn als een principe. Deel de oprechte zorgen, leg uit dat “halal” dierenwelzijn tot hoge orde heeft geheven. De doelen zijn hetzelfde, wetenschappelijke onderzoeken genoeg die “halal” slacht roemen.

Het is lang geleden al tijd om te stoppen met zielig wezen. Wij moeten stoppen met het reduceren van onze religieuze verworvenheden tot museumstuk. Het is tijd dat wij met trots presenteren wat we hebben; als een alternatief. Het uitlokken van anti-moslim quotes brengt noch Nederland iets goeds, noch de moslimgemeenschap hier.

“En Wij hebben jullie als een middenweg Ummah gemaakt; zodat jullie als jury over mensen zijn (in hun geschillen), en de profeet over jullie een jury is.”

((BTW; De discussie ging over bedwelming. Een dood dier slachten is per definitie niet halal, maar over bedwelming moeten men weten dat er heuse theologische discussie over wordt gevoerd, en dat een niet klein of onbelangerijk groep theologen en raden bedwelming onder bepaaalde voorwaarden toestaan. Wees aub geen takfiri in deze onderwerp, dank.))