Hoe Sunni Instituut in de strijd tegen het salafisme Geert Wilders imiteert


Door: M. Shawqi
“Allahu Akbar” is een kreet die wij elke keer in de video’s met gruweldaden van IS horen. De meeste niet-moslims zijn onbekend met de kreet en kennen het alleen maar van dit soort filmpjes. Zij krijgen een naar gevoel bij deze woorden die door moslims worden gezien als woorden waarmee God aanbeden wordt en gepaard gaan met het verrichten van goede daden, zoals het gebed en de pelgrimstocht naar Mekka. Op dit gevoel spelen haatpredikende politici zoals Wilders in door te claimen dat dit soort gruweldaden gebeuren omdat de islam ze voorschrijft. IS maakt het werk voor moslimhaters makkelijk door zich zogezegd te beroepen op de bronteksten van de islam. Ze komen met verzen uit de Koran en de gebeurtenissen uit de traditie van de profeet waarmee ze aan willen tonen dat wat zij doen legitiem is volgens de islam. Hoewel hun interpretatie van die teksten zeer afwijkend zijn en de meest prominente en vooraanstaande geleerden en geestelijken dit ten strengste afkeuren en verwerpen, zal dat niet veel uitmaken voor haatpredikers zoals Wilders. Zij hebben hier geen boodschap aan. Zij hebben namelijk een doel en dat is zoveel mogelijk haat creëren tegen de islam en moslims zodat ze daar uiteindelijk zelf beter van worden.

Lees ook: Bitter waarheid of zoete leugen?

Dit soort haatpredikers kennen wij ook binnen de islamitische gemeenschap. Neem bijvoorbeeld het sektarische “Sunni Instituut” dat claimt te figureren als woordvoerder van “de meerderheid van de islamitische gemeenschap” en “de traditionele islam”. De webpagina die anonieme schrijvers heeft, maakt op een sluwe wijze gebruik van de gevoelens van een doorsnee moslim bij het zien van dit soort filmpjes. Het gevoel dat er in de naam van zijn religie daden worden gepleegd die hij absoluut verwerpelijk acht. “Sunni Instituut” kanaliseert dit gevoel door deze gruweldaden te gooien op hun grootste theologische rivaal: het salafisme. Zoals Wilders de islam verantwoordelijk stelt voor de daden van IS omdat zij zich daar zelf op beroepen, stelt “Sunni Instituut” het salafisme verantwoordelijk.

In een post op Facebook van 31 januari claimt Sunni Instituut dit en zocht daarvoor ondersteuning door een video te uploaden van Adil al Kalbani, een voormalige Imam van de Masjid Al Haram in Mekka. Hij claimt ook dat IS zichzelf baseert op het salafisme. Prominente salafistische geleerden hebben de uitspraken van Al Kalbani verworpen en geclaimd dat er geen basis is voor zijn beweringen. Zij zeggen ook dat de IS zichzelf onterecht toeschrijft aan het salafisme, in zowel praktische uitvoering als ideologie.

Lees ook: Probeer elkaar te begrijpen, niet te overtuigen

De haatpredikers van “Sunni Instituut” hebben daar duidelijk lak aan en blijven de link leggen tussen het salafisme en IS, zoals Wilders de link blijft leggen tussen de islam en terrorisme. Immers, beroepen alle terroristen zich op koranverzen en profetische overleveringen wanneer zij aanslagen plegen. Ze beperken zich niet enkel tot fatwa’s van geleerden. Bovendien, IS gebruikt ook fatwa’s van geleerden die “Sunni Instituut”graag toe wil schrijven aan wat zij “traditionele islam” noemen. Maar voor het gemak worden zij nu in dit geval door Sunni Instituut ook allemaal met salafisten op een hoopje gegooid.

Zeer “below the belt” van “Sunni instituut” om op deze populistische manier misbruik te maken van de situatie vanwege een theologisch geschil dat meer dan 1000 jaar oud is en daaruit een persoonlijk profijt te halen zoals andere haatpredikers dat ook doen.

Lees ook: Een vraag aan de Nederlander van het jaar Ahmed Aboutaleb

Om als haatpredikers volledig in de voetsporen te treden van Wilders moest “Sunni Instituut” toch nog even kenbaar maken dat ze het hiermee niet hebben gemunt op de goedgezinde salafisten en dat het hen alleen maar gaat om het Salafisme als ideologie. Wilders zei ook eerst dat hij niets tegen de moslims heeft en alleen de ideologie van de moslims bestrijdt. Hij demoniseert het geloof van moslims op dezelfde wijze hoe nu “Sunni Instituut” het salafisme demoniseert. De PVV-leider moet oppassen want zijn tactieken worden overgenomen door andere haatpredikers.