Hoe Yassin ElForkani met zijn uitspraken de terroristen helpt


Yassin Elforkani beweert dat er terroristische netwerken in Amsterdam actief zijn die net als in Brussel en Parijs in staat zijn om aanslagen te plegen.

Zaterdag verscheen een interview in het Parool waarin Elforkani een doemscenario schetst over mogelijke terroristische aanslagen in Nederland. Hij beweert dat er radicale netwerken zijn die niet meer te stoppen zijn. De moslims in de hoofdstad zijn volgens hem hiervan op de hoogte maar zij kiezen ervoor om hun monden te houden om deze jongeren te beschermen.

Hij suggereert hiermee zelf af te weten van een wezenlijk en reëel gevaar voor de samenleving en in plaats van in te grijpen door de veiligheidsdiensten in te schakelen zoekt hij de media op. Zijn verwijt aan het adres van Islamitische gemeenschap in Nederland is dat zij ondanks het feit dat zij bewust zijn van het gevaar toch ervoor kiezen om de terroristen te beschermen.

De uitspraken van Elforkani waar hij geen concrete bewijzen voor noemt zijn veel schadelijker dan waar hij de moslimgemeenschap voor verwijt. Angst zaaien in de media in plaats van politie en justitie inschakelen is precies wat de terroristen willen. Terrorisme is de wapen van zwakke partijen. Bewegingen die hun politieke doelen niet op vreedzame manier kunnen bereiken kiezen voor intimidatie en terreur. Zij beschikken niet de politieke en militaire macht om hun tegenstanders te dwingen om hun eisen te accepteren.

De gewelddadige aanslagen en angstaanjagende video’s van terreurorganisaties zoals Al Qaeda en de Islamitische Staat zijn bedoeld om maximale media-aandacht te krijgen om zo de massa’s dag en nacht in angst te laten leven. Daarom zijn kort na de aanslagen in Frankrijk en België verdere dreigingen gepubliceerd waarin de terroristen claimen honderden mensen paraat te hebben in verschillende Europese steden om toe te slaan.

Door te roepen dat zij gelijk hebben en dat er daadwerkelijk netwerken actief zijn, verleent Elforkani hun een dienst. Hij faciliteert een angstklimaat waarmee de terroristen proberen hun doel te behalen. Namelijk de Westerse landen te dwingen om hun als een formidabele vijand te zien die door iedereen gevreesd moet worden.

Als een verantwoord burger in de Nederlandse samenleving zou je verwachten dat Elforkani met concrete aanwijzingen naar de autoriteiten toe stapt om deze mensen aan te geven. We leven in een rechtsstaat waar elk vorm van criminaliteit volgens reguliere rechtsgang kan worden tegengehouden.

Elforkani helpt de terroristen ook door de professionals in de veiligheidsdiensten te passeren en de media op te zoeken. Hiermee  toont hij aan geen vertrouwen te hebben in de rechtsstaat. Hij wordt geprezen voor zijn “gematigdheid” omdat hij pleit voor een vervorming van de Islam. Door doemscenario’s te schetsen laat hij zien dat hij niet veel afwijkt van de extremisten die hij meent te willen bestrijden.

Elforkani heeft in de afgelopen jaren zich afgezonderd van de islamitische gemeenschap door te beweren dat de islam als geloof intrinsiek slecht is en daarom toe is aan een verandering. Volgens hem komt terrorisme door bepaalde aspecten van het geloof en als de islam niet wordt aangepast dan zullen de problemen van terrorisme alleen maar toenemen. Hij wordt daarom geprezen door moslimhaters op social media omdat hij precies zegt waar zij van overtuigd zijn.

Als “imam” en een vertegenwoordiger van de moslimgemeenschap bevestigd hij hiermee wat de terroristen ook beweren in hun propagandafilms en artikelen. Volgens de Islamitische Staat en Al Qaeda zijn alle elites van de moslimgemeenschap afvalligen en  bondgenoten van de vijanden van de islam die de moslims van binnenuit proberen te bestrijden.

In een gepolariseerde samenleving  zijn dit soort uitspraken zeer effectief in het vervreemden van zwakkere types. Moslimjongeren die vatbaar zijn voor extremistische ideeën zien in een persoon als Elforkani geen rolmodel die zij kunnen opvolgen om te kunnen integreren in de samenleving. In tegendeel: zij zien in hem alles waar zij zich tegen ageren. Hun geloofsovertuiging wordt niet geaccepteerd zoals het is en van bovenuit wordt hun opgelegd om hun geloof aan te passen aan de normen en waarden van een samenleving waar zij zich niet in thuis kunnen voelen.

De liefhebbers van dit soort demagogen vergissen zich door te denken dat zij spanningen in de samenleving kunnen wegwerken door hun op een voetstuk te plaatsen. Het geluid van figuren zoals Elforkani, Marcouch en Aboutaleb is juist wat de terroristen nodig hebben om jongeren te recruiteren voor hun zaak.

Toename van radicalisering en extremisme onder moslims in Nederland heeft negatieve gevolgen voor de gehele samenleving waar figuren zoals Elforkani ook een onderdeel van zijn. Het faciliteren van angst en polarisatie maakt Elforkani geen bruggenbouwer maar een medeplichtige van een misdaad tegen de gehele maatschappij.