Waarom moslims met een seculiere ideologie gevaarlijk zijn


Wanneer je als moslim je religieuze beleving beschrijft door middel van een seculiere ideologie (feminisme, humanisme etc.), ben je minder onschuldig dan je wellicht zult denken. Er zijn drie redenen, waarom het kwalijk is om dat soort labels te gebruiken.

De moslims die zich schuldig maken aan dit fenomeen, gebruiken hier passages voor uit islamitische bronteksten. Moslims die zich bijvoorbeeld “feministisch” noemen verantwoorden het gebruik van die label, met het aanhalen van koranverzen en profetische overleveringen, waarin de rechten van de vrouw in de islam worden besproken.

Extremisme
Deze methode is hetzelfde als die van “extremisten”. Zij vergroten één aspect van de islam uit en laten dit ten koste gaan van andere aspecten. Ze stellen dat de rest van de islamitische gemeenschap, tekort schiet in het vervullen van bepaalde religieuze plichten. Ook is vaak hun hele religieuze beleving gebaseerd op dit aspect.

Het is niet schadelijk, om de moslims op te roepen om aan hun religieuze plichten te voldoen. In werkelijkheid ben je dan niet een feminist of humanist, maar een fundamentalist. Hetgeen waartoe moet worden opgeroepen, is om de islam zo correct mogelijk te praktiseren. Dat dat leidt tot een goede behandeling van bijvoorbeeld armen, vloeit daar uit voort. Het is immers ook onzinnig om mezelf een “socialistische moslim” te noemen, en dit te verantwoorden met passages die gaan over aalmoezen en het helpen van de armen.

Moslims demoniseren
De specificatie door middel van een seculiere ideologie, kent een gevaarlijk gevolg. De boodschap die is afgegeven, is dat jij de acceptabele moslim bent. Met jou valt samen te leven. Hier tegenover staat de moslim, die niet aan dat specificeren doet. Deze kan dan eerder worden gezien als onaangepast, gevaarlijk en onacceptabel. Die hangt immers de islam aan, zonder een verlichte referentiekader.

Achter deze specificaties verschuilt dus ook een poging, om alle haat en angst die er bestaat richting moslims en de islam, af te schuiven op “de andere moslim”. De moslim die niet conformeert aan een geaccepteerde en seculiere ideologie, heeft geen bestaansrecht.

Morele superioriteit
De morele superioriteit wordt bij de andere ideologie gelegd, wanneer je deze ideologie gebruikt om je moslimzijn te specificeren. Je geeft aan dat de grondleggers van deze ideologie, hebben ontdekt wat de universele waarden zijn waar een mens zich aan moet houden. Je geeft aan dat de kernwaarden van deze ideologie, eigenlijk de kernwaarden zijn die het meest gunstig zijn voor de mens.

Je zou je kunnen afvragen, waarom dan nog moslim zijn? Ben je dan niet veel beter af, om in zijn totaliteit voor een ideologie te kiezen die bijvoorbeeld het humanisme onderschrijft? Je hebt dan immers al aangegeven dat die ideologie de correcte leer heeft. Ook komt er nog bij kijken, dat bij veel van de ideologieën waar moslims zich mee vereenzelvigen, je in de islamitische leer een tegenstrijdigheid met die leer zult vinden. Heeft die islam soms een aanvulling nodig?

Perfectie
De aanhangers van seculiere ideologieën, zijn nooit helemaal tevreden met hun principes. Dit komt omdat ze niet stroken met de menselijke natuur. Het is te merken dat men in het Westen ontevreden is, met de idealen die men zichzelf heeft opgelegd. Er wordt aandacht besteed aan enkele aspecten van de menselijke behoeften, terwijl er tekort wordt gedaan aan andere behoeften.
In alles wat “goed” is aan deze ideologieën, zul je in de islam de middenweg vinden: Een gebalanceerde verhouding tussen man en vrouw, gebaseerd op rechtvaardigheid. Een aanmoediging om vrijgevig te zijn, zonder de eigen behoeften te vergeten: Tolerantie voor andersdenkenden, zonder de eigen waarden te laten aantasten.