Is Denk de PVV voor Allochtonen?


In de aanloop naar de afgelopen Tweede-Kamerverkiezingen van 2017 is Denk ook wel de PVV voor allochtonen genoemd. In hoeverre klopt deze bewering? Floris Wiersinga heeft daar een antwoord op.

PVV
PVV is een anti-islam partij die zich richt op de “gewone” Nederlander. Marokkanen vallen volgens de PVV niet onder deze noemer.

Wat is het doel van de PVV?
Volgens de PVV is de moslimgemeenschap en de Islam het grootste gevaar voor de Nederlandse samenleving. Zelfs de moskee in de Kanaalstraat in Utrecht (waar een Christelijke gebedsruimte inzit) mag wat de PVV afbranden. De doelstelling van de PVV is het vernietigen van de islam, de moskeeen en de moslimgemeenschap.

Hoe wilt de PVV dit bereiken?
De PVV wilt dit bereiken door haar politieke anti-islam beleid in Nederland uit te voeren. Dit beleid bestaat onder andere uit een Koran verbod, hoofddoek verbod en sluiting van alle moskeeën.

Denk
Denk is een politieke partij die zegt op te komen voor minderheden in Nederland. Minderheden zoals moslims, Turken en Marokkanen, maar ook het volk van Loet en Transgenders.

Hoe wilt Denk dit bereiken?
Denk wilt dit bereiken door haar politieke liberale en seculiere beleid uit te voeren in Nederland. Dit beleid bestaat onder andere uit verplichte LHBT-acceptatie lessen, cannabis legalisatie en een Shirkfeest (sinterklaas) zonder zwarte piet.

Wat is het gevolg van het Denk beleid?
Het gevolg van het Denk beleid is dat zij bewust of onbewust het doel van de PVV verwezenlijken. De PVV wilt de moslimgemeenschap van buitenaf kapot maken, terwijl Denk van binnen de moslimgemeenschap opereert en zelfs in de moskeeën campagne voert.

De PVV wilt de islam verbieden, terwijl Denk de islam vervormt. Het beleid van Denk creeert een wietrokende, shirk plegende, homoseksuele transgender, moslimgemeenschap. En PVV wilt de moslimgemeenschap het land uit zetten. Beiden partijen leiden uiteindelijk tot de vernietiging van de moslimgemeenschap in Nederland. Waarbij de PVV de moslimgemeenschap van buitenaf wilt wegsturen en Denk deze van binnenuit kapot wilt maken.

De moslimgemeenschap is als een boom. De PVV wilt de boom als het ware omzagen en Denk is meer als een gezwel die de boom van binnenuit uitholt en zorgt voor allerlei nare uitzaaingen.

Het grote verschil zit in de doelgroep. De PVV richt zich op de gewone Nederlander en Denk richt zich op allochtonen. De uitspraak “Denk is de PVV voor allochtonen” is dus niet zo heel ver gezocht!

Aan de vooravond van de verkiezingen van 2018 ziet het er naar uit dat moslimgemeenschap er weer in gaat trappen…

#TrapErNietIn!