Jongeren-‘imam’ Elforkani gebruikt aanslagen Parijs voor eigen gewin


Na  de aanslagen waren the usual suspects weer in beeld. Mensen die vaak door de media benaderd worden om te praten over de islam en moslims. Ahmed el Tounsi legt in zijn eerste opiniestuk voor Hollandistan uit hoe de aanslagen worden misbruikt door opportunisten.

En ja hoor, daar hebben we hem weer, Yassin Elforkani. Er gebeurt iets dat met extremisme te maken heeft en meneer wil zijn slag slaan. Echter slaat hij de plank weer eens volledig mis. Wat heeft hij nu weer gezegd? Elforkani riep in de Volkskrant het volgende: “De keiharde realiteit is dat de aanslagplegers hun daden theologisch legitimeren. We kunnen er niet omheen. We kunnen niet blijven zeggen: dit heeft niets met de Islam te maken.”

Dat kunnen wij welzeker meneer Elforkani! Hoe kan iets dat met consensus verboden is in de religie toch met de Islam te maken hebben? Zij legitimeren en beargumenteren de correctheid van deze daden met hun zelfverzonnen interpretaties. Dat doen vele anderen ook en je kunt van alles beargumenteren middels valse interpretaties maar dat betekent niet dat het geaccepteerd wordt of dat het een plek krijgt in de religie! Neem een voorbeeld aan die ‘moslim’-homo’s. Zij claimen dat homohuwelijk toegestaan zou zijn in de Islam, maar dat zorgt er toch niet voor dat een homohuwelijk Islamtisch gezien rechtsgeldig is. Voor de aanslagen op onschuldige mensen bestaat ook geen enkel stellig bewijs in de Islamtische wetsbronnen. In tegendeel, juist voor het verbod daarvan is een consensus overgeleverd door rechtsgeleerden. Net als een homohuwelijk krijgen die aanslagen ook geen plek binnen het geloof als mensen daar valse argumenten voor weten te verzinnen, hoe graag een zooitje gestoorden dat ook zouden willen.

Het frappante is dat dit eigenlijk iets heel vanzelfsprekends is, maar toch claimt Elforkani, als enige samen met de terroristen, iets anders. Waarom? Waarom wil Elforkani dat daden van terreur, en breder getrokken, extremisme en radicalisme direct in verband worden gelegd met de Islam?

Elforkani heeft een adviesbureau genaamd vizea. Daar waar ze onder andere antiradicaliseringsprojecten runnen en de overheid adviseren omtrent islamitisch gerelateerde aangelegenheden. Dit laat dus gewoon weer zijn agenda zien omdat hij zijn geld verdient in het runnen van anti-radicaliseringsprojecten. Als men in de stelling gelooft dat terreur niets met de Islam te maken heeft dan zal zijn specifieke functie als ‘imam’ er minder toe doen. En zolang men denkt dat terreur wel met de Islam te maken heeft zal hij als ‘imam’ in een bevorderlijke positie staan om meer subsidie te krijgen. Hij gebruikt op een buitengewoon zeer onsmakelijke wijze de tragische gebeurtenis van Parijs voor zijn eigen economische gewin. Bah meneer Elforkani! Bah!