Wat is het verschil tussen kerst vieren en bidden?


biddenHet Rijswijks Lyceum gaat op 17 december een kerstactiviteit organiseren voor de leerlingen. Ahmed el Tounsi vraagt zich af hoe de directie dit wil rijmen met hun strikte beleid tegenover biddende moslims.

In het AD is gistermiddag een artikel gepubliceerd met daarin een zeer verontrustende wending van de directie van het Rijswijks Lyceum tegenover een moslimdocent die op school zijn gebed verricht. De heer Landbrug, docent Engels, is moslim en verricht dagelijks op school een aantal gebeden. De directie heeft hem verboden om voortaan binnen de school te bidden. De heer Landbrug vindt zijn gebed zo belangrijk dat hij per direct ontslag heeft genomen.

Ouders en leerlingen steunen de heer Landbrug en hebben uit solidariteit meteen een Facebook-pagina geopend. Zij willen dat de ‘zeer geliefde’ docent alsnog tegemoet wordt gekomen. Zij schrijven op de pagina die ondertussen al meer dan 1500 likes heeft dat de kinderen en de leraren er geen last van hebben als hij twee minuten van zijn pauze gebruikt om te bidden op een plek waar niemand hem kan zien. Tegelijkertijd geeft de school aan dat zij kerst wel vieren dit jaar. Dat is toch wel vreemd aangezien kerst een christelijk religieus feest is!

Opmerkelijk, want de directeur van het Rijswijks Lyceum, Jeroen Bos vindt dat religieuze uitingen privé zijn en dat deze niet passen in een openbare school. Dan is onze vraag aan de heer Bos of hij ook de jaarlijkse kerstviering dit jaar zal schrappen omdat het niet past in de opvatting van een openbare school. Daar komt bij dat de heer Landbrug al een langere tijd zijn gebed op school verricht, waarom is het dan nu plotseling een probleem? Wij hopen dat deze vragen niet onbeantwoord blijven!

Nog frappanter is het feit dat de heer Bos in een brief heeft vermeld dat de heer Landbrug gevraagd heeft om voor hem een gebedsruimte te faciliteren. De heer Landbrug heeft hierop gereageerd met dat dit niet waar is omdat hij al langer het gebed verrichtte in de magazijnruimte waar niemand hem zag.

Inmiddels is het incident ook al gemeld in Turkse media.