Past een hoofddoekverbod voor kinderen bij een seculiere natiestaat?


Er gaan steeds meer stemmen op voor een hoofddoekverbod voor kleine kinderen in Duitsland. Past dit verbod bij de seculiere natiestaat? Een vertaling van een analyse van Daniel Haqiqatjou.

Een hoofddoekverbod voor kleine kinderen is volkomen te begrijpen volgens de logica van de seculiere natiestaat. We zien deze logica herhaalt worden door beleidsmakers in veel landen. Overpeins deze gedachtegang:

Waarom zouden ouders een vorm van invloed mogen hebben over de opvoeding van hun kinderen?

Invloed van ouders
De invloed van ouders schendt regelmatig de individuele persoonlijke rechten van het kind. Een kind opvoeden volgens een bepaalde religie of ideologie schendt een kind zijn/haat recht om te kiezen wat te geloven of te volgen. Ouders gebruiken hun invloed om kinderen te indoctrineren en deze indoctrinatie laat blijvende sporen achter. Dit weerhoudt hen ervan om volledig onafhankelijk en vrij te kunnen denken wanneer zij volwassen zijn. Daarom moet de staat de individuele rechten van kinderen beschermen door het beperken van de mogelijkheid van ouders om die rechten te schenden.

Het begin
Om te beginnen is dit gedaan door ouders te vertellen wat zij wel of niet kunnen doen in termen van hoe zij hun kinderen kleden. Het verbieden van minder besnijdenis is een volgende voor de hand liggende stap. Het verbieden van fysiek disciplineren is ook noodzakelijk. Dat is echter slechts het begin van de seculiere logica.

Indoctrinatie
Als we deze redenatie doortrekken naar zijn logische conclusie, dan moeten ouders verboden worden om hun kinderen bloot te stellen aan elke vorm van religieuze leer, want dat is allemaal indoctrinatie. Kinderen leren over Hemel en Hel is kindermishandeling. Kinderen leren over satan is kinder-indoctrinatie. Kinderen leren over het gepaste gedrag met het andere geslacht is “seksualisering” en duidelijk mishandeling.

Ouders mogen niet de kans krijgen om kinderen te indoctrineren. Alleen een staat kan vertrouwt worden met het opvoeden / onderwijzen van kinderen. En alleen de staat kan controleren dat zij opgroeien met de noodzakelijke cognitieve vaardigheden en opleidingsachtergrond om keuzevrijheid te kunnen toepassen. Het is de verantwoordelijkheid van de staat om keuzevrijheid te behouden en dus (ook) gelijkheid en vrijheid te behouden.

Maatregelen
Welke maatregelen kan een de staat nemen om dit te bereiken? Het is helder dat de staat de toegang van ouders tot hun kinderen dient te beperken. Maak scholing verplicht van een hele jonge leeftijd tot aan adolescentie (waarbij de school het curriculum volgens de standaarden van de staat implementeert). Strek de schooluren uit zodat zij bijna de hele dag in beslag nemen. Versterk de Kinderbescherming en verruim de definities van mishandeling zodat meer kinderen van hun ouders kunnen worden weggenomen en kunnen worden ondergebracht onder staatsinstituties. Enzovoorts.

Dit is hoe seculiere staten de keuzevrijheid en bijbehorende mensenrechten beschermen. En elke natie dat kinderen niet op dezelfde wijze beschermt die schend mensenrechten, vrijheden en gelijkheden. Daar moeten sancties worden opgelegd. En als sancties niet werken dan moeten wij militaire interventie overwegen, want hoe kunnen we toekijken hoe kinderen worden mishandelt en geseksualiseert door die smerige moslims.

__________
Dit is de dystopie waar liberaal secularisme ons naar toe roept.