Probeer elkaar te begrijpen, niet te overtuigen


Door: Joost Janssen
Waarom zijn er mensen die het nodig vinden zich steeds negatief uit te laten over het geloof? Die vraag is relatief simpel te beantwoorden. Door de eeuwen heen heeft het geloof talloze vervolgingen en heilige oorlogen op zijn geweten. Veel dogma’s hebben de gedachtevrijheid van miljoenen mensen beperkt. Veel mensen zijn beoordeeld en veroordeeld op volgens het geloof ongepast gedrag en ook nu gebeurt dat nog. Naastenliefde was in vele gevallen tough love met de harde hand toegediend.Die negatieve beeldvorming over het geloof zit vaak diep.

Verkeerde uitleg en verkeerde uitvoering van het geloof is mensenwerk, maar je kan eenvoudig aanvoeren dat die verkeerde toepassing alléén kan bestaan bij de aanwezigheid van een geloof.

Lees ook: De autochtone allochtoon

Het is een eenzijdige benadering om alléén de negatieve kanten van het geloof te noemen. Het geloof heeft ook veel goed gedaan, zeker het modernere geloof waar de nadruk meer op naastenliefde ligt.

In veel plaatsen is de kerk actief betrokken bij de opvang van vluchtelingen die nota bene vaak een ander geloof belijden. Voor de zwartkijkers, Ze bieden hulp aan de behoeftigen zonder het doel te willen bekeren.Voor de komst van de vluchtelingen werd er ook al hulp geboden aan de zwakkeren in de samenleving.

Waarom voelen mensen zich zo aangesproken en gekwetst als het geloof wordt bekritiseerd ? Mijns inziens is dat ook vrij simpel te beantwoorden. Mensen voelen zich ten onrechte aangevallen omdat hun geloofsbeleving niets te maken heeft met wat er in het verleden, en soms nu nog, verkeerd gegaan is. Moslims willen niet worden verbonden aan terroristen omdat ze een geloof delen. Moslims willen niet dat de ongelijkheid van de vrouw in de schoenen van de Islam wordt geschoven omdat sommige moslims de minderwaardige rol van de vrouw aan de Islam zeggen te ontlenen.
Net zo goed als dat mannen niet worden gekoppeld aan pedofielen omdat ze allen hetzelfde geslachtsdeel hebben.

Lees ook: De Atlantis van Europa

Iedereen bepaalt voor zichzelf of hij of zij gelooft ,wat hij of zij gelooft en hoe hij of zij gelooft. Het is niet aan een ander daar een oordeel over te hebben. Doe je dat toch , besef je dan heel goed dat je bezig bent de vrijheid van een ander in te perken.
Oordeel niet op basis van je vaak beperkte kennis van het geloof van een ander.
Gelovige mensen zou ik willen adviseren om zich niet snel gekwetst te voelen. Sta sterk in je geloof en besef je dat een mening die je kwetst vaak gebaseerd is op onwetendheid en probeer er boven te staan.