Transseksualiteit normaliseren bij kinderen: een goed idee?


Transseksualiteit is momenteel een hot item in de samenleving en de politiek. Verschillende media houden zich bezig met het onderwerp, en kinderen leren er ook over op school. De vraag is of het normaliseren van dit fenomeen bij kinderen zonder gevaar mogelijk is of niet?

Als we American College of Pediatricians (ACPEDS) mogen geloven dan is promoten van transseksualiteit helemaal geen goed idee. De organisatie van de kinderartsen heeft daarom een verklaring gepubliceerd waarin wordt uitgelegd wat de nadelen zijn van zogendaamde ‘gender ideology’. De verklaring stelt namelijk ondubbelzinnig dat dit gelijk staat aan kindermishandeling. Het comité dringt erop aan bij onderwijzers en beleidsmakers om al het beleid waardoor kinderen wordt aangeleerd dat een leven vol geslachtsveranderende ingrepen (operaties en medicatie) normaal is in de ban te doen. Feiten moeten de boventoon voeren, en niet idealen.

Redenen van gevaar

Deze verklaring omtrent beleid bevat acht redenen, opgesteld door professor Paul McHugh van de Johns Hopkins Medical School, en licht toe waarom transgenderisme schadelijk is voor kinderen:

1. Het menselijk geslacht is een objectieve biologische kenmerk. De xy en xx chromosomen zijn genetische indicatoren van gezondheid, niet van een aandoening.

2. Niemand is geboren met een ‘gender’. Iedereen is geboren met een biologisch geslacht. Gender, wat inhoudt tot welk geslacht iemand zichzelf ziet behoren, is een sociaal en psychologisch concept. Het is niet iets dat objectief en biologisch is.

3. Wanneer iemand denkt iets te zijn wat hij of zij niet is, dan is dat op zijn minst een signaal van een verwarde geest. Wanneer een jongen die verder gezond is, denkt dat hij een meisje is, dan is er sprake van een objectief psychologisch probleem. Het is dus een kwestie van geestelijke gezondheid en niet fysieke gezondheid. Het dient dan ook als zodanig behandeld te worden.

4. Puberteit is geen aandoening en puberteitremmende hormonen kunnen gevaarlijk zijn. Omkeerbaar of niet, puberteitremmende hormonen veroorzaken een kwaal, namelijk het uitblijven van de puberteit. Hiermee wordt de groei en vruchtbaarheid, van een kind dat voorheen gezond was tegengegaan.

5. Volgens het DSM (het diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen) accepteert 98% van de genderverwarde jongens en 88% van de genderverwarde meisjes uiteindelijk hun biologische geslacht na het doorlopen van de puberteit.

6. Kinderen die puberteitsremmers gebruiken om te lijken op het andere geslacht hebben op latere leeftijd geslachtshormonen nodig. Geslachtshormonen (testosteron om op een man te lijk en oestradiol om op een vrouw te lijken), worden geassocieerd met gevaarlijke gezondheidsrisico’s zoals een hoge bloeddruk, bloedproppen, hartaanvallen en kanker.


7. De zelfmoordcijfers van volwassenen die geslachtshormonen hormonen gebruiken en geslachtsveranderende operaties ondergaan, zijn twintig keer hoger. Zelfs in Zweden, één van de landen die het meest positief staat tegenover transseksualiteit.


8. Kinderen aanleren dat het imiteren van het andere geslacht door middel van operaties en hormonen innemen een normale zaak is, is kindermishandeling.

Transseksualiteit in de Nederlandse media

Momenteel gaan er bakken met Nederlands belastinggeld naar het normaliseren van transseksualiteit. Zo zijn er op dit moment wekelijks afleveringen van twee programma’s te zien met transseksualiteit als thema. In het programma Geslacht!, onderzoekt zangeres Ryanne van Dorst welke rol gender speelt in onze maatschappij, waarom we in hokjes denken als ‘man’ en ‘vrouw’ en of er nog iets daar tussenin zit. Dit is het veroorzaken van totaal onnodige verwarring.

Een veel schadelijker en gevaarlijker programma, is ‘’hij is een zij’’. In dit programma staan de jongeren centraal. Er worden jongeren gevolgd, die de wens hebben om van geslacht te veranderen. Ook een kind van negen wordt niet gespaard.
In het volgend fragment is Rens te zien. Een kind dat nog op de basisschool zit en deelneemt aan het programma:

Hoe kan de publieke omroep een bijdrage leveren aan het normaliseren van transseksualiteit onder kinderen, waarvan de schadelijke gevolgen bewezen zijn?