Wat is de taak van de postbode en de Nederlandse moslim?


De taak van een postbode is het bezorgen van o.a. brieven en pakketten. Zijn taak is niet het rommelen met deze brieven en pakketten. Floris Wiersinga maakt een vergelijking tussen een postbode en een Nederlandse moslim in het uitdragen van de islam.

De taak van een postbode is het bezorgen van post. Hij haalt zijn post op bij distributiecentrum en vervolgens gaat hij de wijk in om de post te bezorgen. Voor het bezorgen van de post krijgt hij een vaste beloning per uur (m.a.w. salaris). Het salaris wordt bijgehouden door de afdeling salarisadministratie middels hun ICT-systemen. Deze ICT-systemen hebben voldoende geheugenopslag om het salaris van duizenden postbezorgers bij te houden. De postbode bezorgt uiteenlopende brieven en pakketten. Van rekeningen en vakantiebrieven tot aan boeken en kleding.

Wat is niet de taak van de postbode?
De taak van de postbode is echter niet om te gaan rommelen met de brieven en pakketten die hij zou moeten bezorgen. Een postbode kan niet een lagere rekening uitprinten of zelf een brief schrijven en deze bij de mensen gaan bezorgen. Het bezorgen van zelfgemaakte lagere rekeningen kan ervoor zorgen dat buurtbewoners de postbode meer zullen accepteren en dat zij tevreden over hem zullen zijn. Deze acceptatie en tevredenheid is slechts van tijdelijke aard. De postbode zal steeds vaker en steeds verder moeten gaan met het rommelen met de post om de acceptatie en tevredenheid te behouden van de buurtbewoners.

Waarheid komt boven water
Uiteindelijk zullen buurtbewoners merken dat hun rekeningen in werkelijkheid hoger waren. Dit merken zij doordat zij aanmaningen of zelfs boetes ontvangen, omdat zij niet de volledige rekeningen hebben betaald. Zij kunnen hiervoor klachten indienen bij het postbedrijf wat zal leiden tot het ontslag van de postbode. De postbode raakt hierdoor niet alleen de acceptatie en tevredenheid van buurtbewoners kwijt, maar ook zijn baan en salaris. Hij had zijn baan en salaris kunnen behouden als hij zich niet ging toewijden aan de acceptatie en tevredenheid van de buurtbewoners. De postbode had zijn beloning (salaris) verspild en kon vervolgens rekenen op een bestraffing (ontslag).

Wat is de taak van de Nederlandse moslim m.b.t. de boodschap van islam?
Als het gaat om de boodschap van de islam dan is de primaire taak van de Nederlandse moslim het bezorgen van deze boodschap. De boodschap van de islam is niet alleen bestemd voor de ongelovigen, maar ook voor de moslims zelf ter herinnering. De boodschap die wij moeten bezorgen kunnen wij ophalen door ons te verdiepen in de islamitische bronnen zoals de Koran en de Soennah. Wanneer de moslim deze boodschap probeert te bezorgen krijgt hij hiervoor een beloning in de vorm van hasanaat (goede daden). Deze hasanaat worden uiterst nauwkeurig bijgehouden in zijn Boek met Daden door de Engelen die deze taak toegewezen hebben gekregen. De moslim kan hasanaat krijgen voor het verspreiden van de boodschap van islam ongeacht of de boodschap wel of niet geaccepteerd wordt. In het Hiernamaals kan de moslim (die sterft als moslim) rekenen op een immense beloning in de vorm van het Paradijs.

Wat is niet de taak van de Nederlandse moslim m.b.t. de boodschap van islam?
Het is niet de taak van de Nederlandse moslim om te rommelen met de boodschap van de islam. Een Nederlandse moslim kan bepaalde aspecten van de islam verdraaien. Een reden hiervoor is dat deze moslim zijn intentie heeft veranderd. Zijn doel is niet meer de Tevredenheid en acceptatie van degene die boodschap van de islam heeft neer gezonden (d.w.z. de Schepper). Deze persoon heeft zijn doel veranderd in het streven naar de tevredenheid en acceptatie van de ongelovigen. Dit kan hij doen door de boodschap van de islam te verdraaien. Bijvoorbeeld door te beweren dat godslastering de ruimte moet krijgen binnen de islam of dat Islam in lijn is met het LHBT gedachtegoed. Een andere manier is door te beweren dat islam ouderwets is en het tijd is voor een gematigde westerse islam.

En deze aanpak zou kunnen werken. Door het verbloemen of verdraaien van de islam kan men geaccepteerd worden door de ongelovigen en hun tevredenheid behalen. Echter gaat dit wel ten koste van de beloning voor het uitnodigen naar de islam.

 

Waarheid komt boven water
Uiteindelijk zal de waarheid boven water komen. De persoon die de islam heeft verdraait zal hiervoor op de Dag des Oordeels verantwoording moeten afleggen tegenover zijn Schepper. De ongelovigen die hem (blindelings) hebben gevolgd zullen hun tevredenheid veranderen in ontevredenheid wanneer zij merken dat zij misleid zijn. Dit zal er toe leiden dat zij tegen deze persoon zullen getuigen op de Dag des Oordeels. De persoon die de islam heeft verdraait heeft in dit geval zijn beloning (het Paradijs) verspild en kan nu eerder rekenen op een bestraffing (het Hellevuur). Zijn zoektocht naar de acceptatie van de mens heeft niet geleidt tot de acceptatie van zijn Schepper. Zijn zoektocht naar de tevredenheid van de mens heeft uiteindelijk geleidt tot de ontevredenheid van zijn Schepper.

Laten wij deze vergelijking in ons achterhoofd houden bij de volgende keer dat er wordt opgeroepen tot een gematigde, moderne, Westerse, liberale of progressieve islam.

Foto: Wikimedia