Commando pinkelen met de westerse normen & waarden?


Op basisscholen wordt regelmatig het spel commando pinkelen gespeeld. Wat is de overeenkomst tussen dit spel en integratie in Nederland? Een vergelijking van Floris Wiersinga.

Het spel pinkelen gaat als volgt: de juf roept een commando wat leerlingen moeten opvolgen. Roept de juf bol dan moeten de kinderen hun handjes bol op tafel leggen. Roept de juf pinkelen dan moeten de leerlingen met hun wijsvingers op tafel slaan. Volgt de leerling het commando niet goed op dan is hij “af” en heeft hij verloren. Een leerling kan dus niet het hele spel zijn handjes bol houden, omdat de commando’s steeds veranderen.

Aanpassen of opgkrassen
Dit spel doet mij enigszins denken aan de commando’s die de politici roepen: Moslims moeten zich aanpassen aan onze westerse normen en waarden! Moslims die niet goed aanpassen aan deze commando’s die zijn als het ware “af” en moeten wat de populisten betreft het liefs het land uit.

Westerse waarden
Het probleem is echter dat het nooit af is met aanpassen. Want de westerse normen en waarden zijn namelijk gebaseerd op o.a. democratie, cultuur en tijdsgeest. Dit betekent dat deze normen en waarden continue veranderen. Wat vandaag verboden is kan morgen toegestaan zijn. Wat gister taboe was kan vandaag de norm zijn. Het kan zelfs zo zijn dat wat voorheen als verwerpelijk werd gezien, nu alom geaccepteerd is en dit wordt nu aan moslims opgedrongen.

Zo was er recent een video met straatinterviews uit de jaren 60. Een tijd waarin Nederlandse vrouwen nog rondliepen met een hoofddoekje. De ene na de andere geïnterviewde gaf blijk van zijn afkeuring tegenover homoseksualiteit. Een wereld van verschil met Nederland van vandaag waarin verplichte LHBT-acceptatie lessen zijn ingevoerd op MBO-scholen. Iets waar zelfs politieke partijen met een islamitische achtergrond voor hebben gestemd.

Taboe
Echter is zelfs deze grote vorm van toegeeflijkheid onvoldoende als permanente aanpassing aan westerse normen en waarden. Het kan namelijk zo zijn dat deze decadente westerse normen en waarden opnieuw veranderen waardoor homoseksualiteit weer in de taboesfeer terecht komt. Moslims zouden dan opnieuw hun principes moeten aanpassen om te voldoen aan de inconsistente westerse normen en waarden die continu veranderen.

Het is niet geheel ondenkbaar dat binnen afzienbare tijd huwelijksrelaties tussen nauwe bloedverwanten (lees: incest) of tussen mensen en (huis)dieren geaccepteerd zullen worden. Want de argumenten die nu voor LHBT-acceptatie worden gebruikt kunnen verlengd worden voor allerlei andere zaken die nu nog als onwenselijk worden beschouwd. De invloedrijke ex-moslim en profeet van secularisme, Armin Navabi heeft dat onlangs nog aangekaart op zijn Twitterpagina.

Net als bij het spel commando pinkelen zal het commando weer veranderen. Moslims moeten dan dieper zinken en nog meer afstand nemen van hun islamitische principes om niet “af” te zijn. Gelukkig ontlenen wij moslims ons geluk niet aan de tevredenheid van de mens, maar aan die van de Schepper. Moslims dienen zich dan ook niet te schikken naar normen en waarden van moderne cultuur, de meerderheid of tijdsgeest. Wij dienen ons te schikken naar de normen en waarden van de Qoer’aan en de Soennah. En dan niet volgens het begrip van Mark Rutte of Lodewijk Asscher. Eerder volgens het begrip van een generatie die Marcouch ons wilt verbieden om te volgen.