Wetenschap en geloof


Hoe moet je als gelovige persoon omgaan met wetenschap als er sprake is van tegenstrijdigheid met je geloof? Khaled Sadat legt aan de hand van paar redenen uit waarom je niet met fr wetenschap mee moet gaan, als het in tegenstrijd is met geaccepteerde doctrines binnen het geloof.

Wetenschap zoals we die vandaag kennen is gebaseerd op de wetenschappelijke methode. De wetenschappelijke methode houdt zich bezig met het verklaren van het materiële en probeert met goede en werkende theorieën en modellen te komen die zaken binnen de natuur en materie verklaren.

Waarom is dit soms problematisch? Vanwege het volgende: De wetenschappelijke methode bestaat uit:

A. Inductie. Dat houdt in dat het gebaseerd is op observatie waaruit vervolgens een algemene regel wordt onttrokken. Observatie op zich is niet verkeerd maar kan leiden tot valsheid omdat het niet de absolute waarheid hoeft te zijn. Wat dit goed illustreert is het bekende probleem van de zwarte zwaan. Een persoon bevindt zich op een eiland en heeft geen mogelijkheid om buiten deze eiland te gaan. Vervolgens doet hij onderzoek naar de kleur van zwanen. Hij ziet 100 zwanen die wit zijn, vervolgens test hij dit opnieuw en opnieuw bij 300, 400 en 500 zwanen en vind niets anders dan witte zwanen. Dan is het wetenschappelijk gezien correct om te stellen dat zwanen wit zijn. Echter is dat niet de absolute waarheid omdat wij weten dat er ook zwarte zwanen bestaan.

B. Falsificatie. Dat houdt in dat wetenschap altijd veranderd en verschuift en nooit leidt tot een absolute waarheid. Zelfs een “wetenschappelijk feit” is volgens wetenschap zelf geen absolute waarheid, het is hooguit de meest acceptabele theorie binnen de wetenschap op dat moment. Maar dat kan verschuiven. Sterker nog, zelfs al werkt wetenschap dan betekend het nog niet dat het de absolute waarheid is. De techniek van duizenden jaren terug maakte het mogelijk voor de mensen om katapulten te laten schieten zonder maar enig besef van zwaartekracht. Het werkte, maar het was niet de absolute waarheid.

C. Het houdt zich bezig met het materiële en niet met wat daarbuiten zit. Veel doctrines binnen het geloof zijn zaken die gebaseerd zijn op Al-Ghayb. Dat houdt in dat wetenschap bij voorbaat daarover niet kan oordelen. Hoewel dit geen essentieel probleem is voor wetenschap en religie om hand in hand te gaan wordt het wel een probleem als mensen met een naturalistische achtergrond wetenschap op claimen om vervolgens te zeggen dat we God niet kunnen waarnemen en hij daarom niet bestaat of soortgelijke claims.

Als we de bovenstaande punten goed tot ons laten doordringen weten we dat het gevaarlijk kan zijn om aspecten en doctrines van het geloof op zij te zetten en met de wetenschap mee te gaan. Wetenschap biedt namelijk geen absolute waarheid, het verschuift en verplaatst en kan per definitie niet mee praten over veel doctrines omdat ze buiten de materiële wereld/universum vallen.

Conclusie: Zet nooit jouw overtuigingen en doctrines weg voor wetenschappelijke bevindingen en theorien. Al worden ze als feiten aan je gepresenteerd.

Foto: pixabay.com/nl/users/Mariamichelle-165491/