Wij blijven niet hier!


Op de opiniewebsite van linkse moslims WijBlijvenHier staat een artikel over mee-feesten als moslim op een Gay-pride boot. In de Ramadan. Tijdens de laatste 10 dagen. Wat kunnen hieruit opmaken als moslims in Nederland? Een nuchtere analyse van Floris Wiersinga.

WijBlijvenHier is een website die artikelen publiceert van linkse moslims, maar niet persé voor moslims [1]. Het moet zogenaamd een inkijk geven in de gedachtegang en opvattingen van moslims in Nederland. Vervolgens geeft WijBlijvenHier aan dat wij op basis van hun artikelen zelf een conclusie kunnen trekken (hetgeen wij ook zeker zullen doen).

Daarnaast geeft WijBlijvenHier aan dat wij (Nederlandse moslims) hier (in Nederland) willen blijven. Een argument dat zij hiervoor geven is dat het hier prettig leven is en zij dat graag zo willen houden.

Canal Pride
Een recent artikel is geschreven door Nazima Sheikh [2]. In datartikel klaagt zij dat de homoparade was georganiseerd tijdens de Ramadan. Een terechte klacht. Het is al erg genoeg dat dit soort obscene optochten in het openbaar worden gehouden, laat staan in de Ramadan.

Nazima klaagt echter om een andere reden. Zij had namelijk gehoopt dat de homoparade buiten de Ramadan werd georganiseerd zodat het nóg inclusiever en diverser zou worden. Met andere woorden: zodat er nóg meer moslims kunnen deelnemen aan dit moreel verval.

Er zijn meer moslims die vaker roepen om meer inclusiviteit voor activiteiten waar een moslim überhaupt niet aan deel zouden moeten nemen. Een voorbeeld hiervan zijn de moslims die het shirkfeest sinterklaas inclusiever willen maken.

Volgens Nazima stonden queer-moslims voor een dilemma:

  • Moeten zij meedoen met deze homoparade tijdens de Ramadan?
  • En zo ja, moeten zij dan een dagje vasten overslaan of niet?

Ramadan
Nazima klaagt in haar artikel over de timing van de homoparade, namelijk in de Ramadan. Ironisch genoeg valt er ook veel te zeggen over de planning van haar artikel.

Koran en Soennah-getrouw proberen moslims de laatste 10 dagen extra veel daden van gehoorzaamheid te verrichten. Hopend op de tevredenheid van Allah. De linkse moslim lijkt echter een andere richting op te gaan: in de laatste tien dagen van de Ramadan een artikel schrijven vol verheerlijking en normalisering van allerlei munkaraat. Op wiens tevredenheid hopen zij?

Kunnen zij niet eens een maand pauze nemen van het verspreiden van LHBT-propaganda? Of is dat te veel gevraagd?

Linkse moslimpolitici Ilhan Omar en Rashid Tlaib verspreiden de moenkar in de laatste 10 dagen van de Ramadan.

Het doet je denken Ilhan “anti-sharia” Omar en Rashida Tlaib. De befaamde linkse “moslim-politici” uit Amrika. In de laatste paar dagen van de Ramadan zetten zij zich exta in om allerlei moenkaraat onder de gelovigen te verspreiden.

Conclusie
Het zijn precies dit soort artikelen van WijBlijvenHier en consorten die moslims over de streep trekken om niet hier te blijven. Dit soort artikelen schetsen namelijk een duister toekomstbeeld onder moslims in Nederland. Een toekomst waarin zij wellicht één van de laatste hetero-normatieve moslimgeneraties in Nederland zijn. Een toekomst waarin de volgende moslimgeneratie de laatste moslimgeneratie in Nederland is aangezien er geen moslimkinderen uit hun LHBT-huwelijken zullen voortkomen.

Dit soort artikelen motiveert moslims om te emigreren naar landen waar de lhbt-propaganda op een wat lager pitje staat. Landen waar zij vaak oorspronkelijk vandaan kwamen zoals Marokko of Turkije.

Bronnen
[1] https://wijblijvenhier.nl/over-ons
[2] https://wijblijvenhier.nl/35332/mijn-utrecht-canal-pride/

FOTO: Wikimedia