Van mij mogen ze zwarte piet én sinterklaas afschaffen


De tegenstanders van zwarte piet hebben aangekondigd om aanstaande zaterdag te gaan demonstreren bij de intocht van Sinterklaas in Dokkum. Zij pleiten voor een inclusief sinterklaasfeest zonder racistische elementen. Floris Wieringa is als moslim ook geen voorstander van zwarte piet, maar hij gaat nog een stapje verder. Van hem mag het hele sinterklaasgebeuren worden afgeschaft. 

De tegenstanders van zwarte piet ageren zich tegen het racistische karakter van het sinterklaasfeest. Daarom pleiten zij voor een inclusief sinterklaasfeest waarbij zwarte piet wordt vervangen met een niet-racistische en niet kwetsende versie. Hierdoor moet het sinterklaasfeest toegankelijker worden voor mensen met een Caribische of Afrikaanse achtergrond. Aangezien ook moslims in Nederland regelmatig te kampen hebben met discriminatie is het verleidelijk om mee te gaan met elke beweging tegen elke vorm van discriminatie en racisme. Zo zijn er een aantal islamgerelateerde Facebookpagina’s die ook van mening zijn dat er een inclusief sinterklaasfeest moet komen.

 

foto: facebook-pagina van meld islamofobie

Het concept ‘sinterklaas’
Echter, wanneer we kijken naar de achtergrond van het sinterklaasfeest dan zien we dat het concept volledig in strijd is met de islamitische geloofsovertuiging. Aan sinterklaas worden namelijk allerlei eigenschappen toegekend die volgens de islam alleen toebehoren aan Allah. Sinterklaas wordt afgeschilderd als een persoon die Alziend, Alhorend en Alwetend is. Hij houdt in zijn boek bij welke personen lief (goed) en stout (fout) zijn. Hij houdt bij welke daden een kind in een jaar verricht en vervolgens bestraft en beloond hij wie hij wil. Ondertussen zitten kinderen dagelijks voor de schoorsteen te zingen en sinterklaas aan te roepen hopend op zijn beloning en strevend naar zijn tevredenheid. Wanneer een kind iets stouts doet wordt er gezegd dat hij bewust moet zijn dat Sinterklaas hem ziet. De vrees voor Allah wordt in een kind als het ware veranderd in vrees voor Sinterklaas.

Shirk?
Vanuit een islamitisch perspectief kun je het toekennen van deze eigenschappen aan sinterklaas classificeren als een vorm van shirk. Deze Arabische term wordt vertaald als het toekennen van deelgenoten aan Allah. Wanneer de moslimgemeenschap meegaat in het inclusief maken van het sinterklaas, dan zorgen zij er dus in feite voor dat deze vorm van shirk toegankelijker wordt voor de (moslim)kinderen. Moslimouders die momenteel vanwege het racistische karakter het sinterklaasfeest niet meevieren worden dus als het ware beschermd middels racisme tegen shirk.

Discotheken
Bestrijden van racisme of discriminatie hoeft niet altijd overal de hoogste prioriteit te zijn voor moslims. Denk bijvoorbeeld aan de discotheken waar Marokkaanse en Turkse jongeren stelselmatig bij de ingang worden geweigerd vanwege hun afkomst. Moet de moslimgemeenschap ook haar best doen om discotheken inclusiever te maken zodat onze jongeren alcohol kunnen drinken en in zina kunnen vervallen? Maken wij het begaan van zondes daarmee niet alleen maar toegankelijker?

De derde groep
Wanneer er twee partijen het met elkaar oneens zijn is het verleidelijk om de partij te kiezen die het dichts bij jouw gevoelens of emoties staat. In dit geval gaat het dus om twee partijen (pro- en anti-zwarte piet activisten) die beiden een vorm van shirk willen praktiseren. Één van deze twee groepen wil deze vorm van shirk toegankelijker maken voor de gehele Nederlandse bevolking. De moslimgemeenschap kan een derde groep vormen en pleiten voor zowel het afschaffen van zwarte piet (vanwege racisme) als sinterklaas (vanwege shirk).

Foto: Constablequackers, Wikimedia