14 overeenkomsten tussen joden voor WOII en moslims nu


De Holocaust heeft zich meer dan zeventig jaar geleden afgespeeld. Daarom is het bewustzijn over deze gebeurtenis bij veel mensen aan het vervagen. Een vergelijking van de situatie voor de holocaust met het heden is daarom van groot belang. Floris Wiersinga maakt een vergelijking van de situatie van moslims nu en de situatie van de joden voor de Tweede Wereldoorlog. 


#1: Onderlinge verschillen

De joden in Nederland bestonden niet uit één homogene groep. Zij waren verdeeld langs etnische breuklijnen. Zo waren er Ashkenazische en Sefardische joden. Ook waren er sociaaleconomische verschillen. De de rijke en de arme joden. Daarnaast was er een verschil in religiositeit. Er waren seculiere geassimileerde joden en de wat meer orthodoxe joden. De orthodoxe joden hielden zich meer vast aan hun tradities en rituelen.

Ook de moslimgemeenschap bestaat niet uit één homogene groep. Zo zijn er grote etnische verschillen. E zijn Turkse moslims en Marokkaanse moslims, maar ook Afghaanse, Somalische en Pakistaanse moslims. Er zijn moslims die een aantal treden op de sociale ladder geklommen en er zijn de wat armere moslims die in de wat armere wijken leven. En ook in de moslimgemeenschap zijn er verschillende gradaties qua religiositeit. In volksmond noemt men ze ook wel praktiserende en (nog) niet praktiserende moslims.


#2: Adopteren van de moderne ideologieën

Sommigen joden adopteren de opdat moment moderne ideologieën die niet uit hun eigen religie voortkwamen zoals het socialisme en communisme. Ook dit zien wij terug bij hedendaagse moslims die moderne ideologieën omarmen zoals het liberalisme, secularisme en de democratie.


#3 Naïviteit met betrekking tot een mogelijke toekomstige genocide
Europa kent een lange geschiedenis van Jodenhaat en Jodenvervolging. Desondanks waren veel joden naïef met betrekking tot een mogelijke toekomstige genocide. Men kon zich een holocaust niet voorstellen. Ook dit zien wij vandaag de dag terug bij veel moslims. Veel moslims kunnen het zich niet voorstellen dat zij in Europa een duistere toekomst tegemoet gaan. Ze negeren daarbij alle aanwijzingen, ondanks de lange geschiedenis van moslim vervolging in Europa. Of het nu gaat om de genocide in al Andalus of de meer recentere genocide in Bosnië.


#4 Meedoen in de samenleving

Net als de joden voor de holocaust doen ook de moslims op allerlei manieren mee in de Nederlandse samenleving. De joden waren actief in het onderwijs en in de kunst. Ze gaven les op universiteiten en waren actief in de politiek. Ook zijn hedendaagse moslims actief in het onderwijs. Ze geven les op universiteiten en richten zij zelfs hun eigen scholen op. Er waren voor de holocaust huwelijken tussen joden en niet-joden en zo zijn er nu ook huwelijken tussen moslims en niet-moslims.


#5 Demonisering en dehumanisering
In de aanloop naar de holocaust werden joden volop gedemoniseerd en gedehumaniseerd in de media. Zo verschenen er propaganda films zoals de eeuwige jood en verschenen er spotprenten in de kranten. Ook het hedendaagse NRC is niet vies van demoniserende cartoons. Had nazi-krant de Telegraaf het toen der tijd nog over een Jodenplaag, zo spreekt de Telegraaf tegenwoordig over een kansloze asielzoekersplaag. Werden joden in propaganda films vergeleken met ongedierte, zo worden moslims vergeleken met een tsunami die Europa komt overspoelen.


Een moslim-karikatuur ter illustratie van een NRC-artikel

 

#6 Verjoodsing en islamisering
Werd het volk toen angst aangejaagd met een verjoodsing, zo wordt het volk vandaag bang gemaakt met islamisering. Toen werd verjoodsing aan de kaart gesteld door conservatieve schrijvers zoals Wilhem Marr, zo wordt er tegenwoordig een beeld geschetst over islamisering door Wilders en conservatieve schrijvers zoals Baudet, maar ook door academici zoals Machteld Zee met haar proefschrift Achter islamisering zit een plan.


#7 Samenzweringstheorieën
Er deden allerlei samenzweringstheorieën de ronde over joden. Zij zouden in het geheim plannetjes smeden om de wereld over te nemen. Dit kwam naar voren in een boekje wat verscheen: Protocollen van de Wijzen van Sion. Dit boekje zou een verslag zijn van de notulen van een geheime vergadering van joden. Daarin werd besproken hoe zij de wereld zouden overnemen.

Over de moslimgemeenschap doen vergelijkbare verhalen de ronde. Bijvoorbeeld in het boek Eurabie van de joodse schrijver Bat Ye’or. Dit boek wordt ook wel de protocollen van de Wijzen van Mekka genoemd. Europa zouden in het geheim Europa hebben verkocht aan Arabische leiders en poorten voor immigratie hebben opengezet in ruil voor olie. Deze theorie wordt ondersteund door bijvoorbeeld Wilders en Leon de Winter.


#8 Schuld wordt gelegd bij de elite

De nazi’s hielden de elite verantwoordelijk voor de verjoodsing. En zo wordt vandaag de dag de (linkse) elite verantwoordelijk gehouden voor de islamisering. Bijvoorbeeld door politici zoals Baudet en Wilders.


#9 Nepnieuws

De pest was rond de middeleeuwen epidemie die een groot aantal doden in Europa als gevolg hadden. Doordat joden andere hygiëne regels erop nahielden waren zij minder vatbaar voor deze ziekte. Het nepnieuws dat joden achter de pest zaten verspreidde zich wat uiteindelijk leidde tot verdere jodenvervolging. Het hedensdaagse nepnieuws heeft ook effect op de moslimgemeenschap, zoals het filmpje wat Donald Trump deelde, waarbij hij deed alsof een moslim een Nederlandse jongen aanviel. Uiteindelijk is zelfs de Nederlandse ambassade er aan te pas gekomen om te melden dat het om nepnieuws ging.


#10 Anti-joodse maatregelen voorafgaand aan de holocaust
Voorafgaande aan de holocaust werden er anti-joodse maatregelen ingevoerd. Een concreet voorbeeld is het verbod op de rituele slacht, wat de Pvda overigens recentelijk had voorgesteld. Een ander voorbeeld was de invoer van de jodenster die joden moesten dragen. Hetgeen mij meteen doet denken aan een oud voorstel van Rita Verdonk voor invoeren van vignetten om de mate van integratie van allochtonen aan te tonen. Werden de joden in ghetto’s in Amsterdam opgesloten zo pleitte PVV-gemeenteraadslid Karen Gerbrands recentelijk ervoor om de Schilderswijk hermetisch af te sluiten.


#11 Definiëring van joden

Voordat kon worden overgegaan op Jodenvervolging moest eerst gedefinieerd worden wie een jood was. Dit was een ieder met minstens 1 joodse voorouder. Ook de definitie van allochtonen, waar de meeste moslims toe behoren, is in de loop der tijd veranderd. Het begrip allochtoon is vervangen door een persoon met een migratieachtergrond. Was men eerst nog na een aantal generaties geen allochtoon meer, nu blijft men generatieslang “de ander”.

 

#12 Ariërverklaring
Er werd een ariërverklaring opgesteld waarmee men kon bewijzen dat hij of zij geen jood was. Tegenwoordig zijn steeds meer partijen voorstander voor allerlei verklaringen voor vluchtelingen en moslims. Een concreet voorbeeld is shariaverklaring-voorstel van Wilders. Moslims moeten deze ondertekenen en daarmee afstand nemen van de sharia.

 

#13 Aanvallen op joden en joodse instellingen
Een van de zaken die vooraf gingen aan de holocaust was de aanvallen op joodse bedrijven, organisaties en individuen. Dit bereikte haar hoogtepunt tijdens de kristalnacht. Wanneer we kijken naar het heden, gaat er dan wel eens week voorbij zonder een aanval op de moslimgemeenschap? Bijvoorbeeld door een aanval op een moskee, islamitische school of een individuele moslim?

 

#14 Internationale jodenvervolging
Een van de kenmerken van de holocaust is dat de jodenvervolging zich niet alleen beperkte tot Duitsland, maar in heel Europa werden joden vervolgd en uitgemoord. De moslimvervolging is wellicht nog nooit zo internationaal geweest als vandaag de dag. Moslims worden wereldwijd vervolgd en uitgemoord. Van concentratiekampen in Oost-Turkestan tot aan de genocide in Myanmar. En van de oorlogen in het midden-oosten tot aan de dagelijkse aanvallen op moslims in India. Er is een ware waslijst aan landen waar moslims onderdrukt worden. En de leiders van de landen waar moslims worden vervolgt? Deze leiders worden vervolgens door Rutte met open armen ontvangen.

 

Ik had gehoopt op een kortere lijst met minder overeenkomsten tussen moslims vandaag en joden voor de Tweede Wereldoorlog.
Het lijkt er echter op dat de lijst met overeenkomsten met de dag zal groeien….

Foto: een Joodse man uit de film de Eeuwige Jude