Kritiek op ‘Islamofobie’ als een containerbegrip met een verborgen politieke agenda


De opkomende vijandigheid en agressie tegen moslims wordt door links-progressieven omschreven als ‘islamofobie’. De voornaamste zorgen om ‘islamofobie’ zijn de angst om gekwetst of beledigd te worden, ongelijke behandeling en in ergste geval, slachtoffer te worden van fysiek geweld. Toch is er steeds meer kritiek op het gebruik van de term ‘islamofobie’ door zowel moslims als niet-moslims.

‘Islamofobie’ is een containerbegrip voor verschillende zaken, waarvan sommige strafbare feiten en andere gevallen volledig onschuldig zijn. Sterker nog, sommige zaken die nu als ‘islamofobie’ worden beschouwd maken deel uit van de wijze hoe moslims hun geloof belijden. Daarnaast wordt kritiek op de islam en moslims weggezet als discriminatie en moslims worden ontmoedigd om dat aan te zien als een intellectuele uitdaging om het debat en de ideeënstrijd aan te gaan. De links-progressieven zijn erin geslaagd om sommige moslims te overtuigen dat niemand rationeel kritiek kan en zou mogen hebben op de islam, want als men dat wel doet dan is dat ‘islamofobie’ en dus discriminatie, waarvoor geen weerwoord nodig is.

Meldpunt Islamofobie
Een deel van zaken die ‘islamofobie’ wordt genoemd is gebaseerd op feiten. Er is namelijk sprake van verbale en fysieke agressie gericht tegen moslims vanwege hun godsdienst en bijkomende stereotyperingen. Gevolg is dat ook niet-moslims slachtoffer kunnen worden van ‘islamofobie’, omdat de daders zich vergissen en hun slachtoffers aanzien voor moslims. Daarom zijn er in Nederland zelfs twee meldpunten hiervoor opgericht. Meldpunt Islamofobie en Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie. De websites van beide organisaties geven een definitie van ‘islamofobie’. Ze bieden ook de mogelijkheid om melding te doen van incidenten.

Islamofobie
Met het gebruik van de term ‘islamofobie’ worden allerlei opvattingen en gedragingen omschreven als irrationeel. Immers een fobie is een irrationele angst en een psychische aandoening. In rechtse kringen willen mensen daarom deze term niet gebruiken.

Containerbegrip
Maar ook moslims zouden hier kritisch naar moeten kijken. Want door het gebruik van ‘islamofobie’ als containerbegrip worden moslims automatisch gereduceerd tot een etnische groep die niets met geloofsovertuiging te maken heeft. Ismail Royer van de Amerikaanse Religious Freedom Institute heeft islamofobie omschreven als een ‘secularizing slogan that perpetuates an inferiority complex & permanent victimhood.’ Royer waarschuwt moslims daarom hiervoor: “Het gevaar van het gebruik van de term ‘islamofobie’ is dat moslims de wereld alleen nog maar door een lens zien van constante staat van beleg, crisis en slachtofferschap.”

Fobie
Ook bij onze zuiderburen is er kritiek. De Vlaamse filosoof Othman el Hammouchi zei dat de term ‘islamofobie’ net als homofobie of transfobie problematisch is, doordat het alle kritiek als irrationeel bestempelt, want het zou gedreven zijn door angst. Volgens hem is dat een oneerlijke zet in de discussie want zo worden opvattingen van opponenten a priori afgeschilderd als gestoord.

De Amerikaanse theoloog en prediker Shadee el Masry vindt dat we moeten oppassen want de term ‘islamofobie’ is populair gemaakt door links-progressieven. “Elke term is door iemand uitgevonden en die persoon is ook de eigenaar van het idee waarop het gebaseerd is. Dat idee maakt deel uit van het wereldbeeld van dat persoon.” (Videofragment hier)

Volgens Ismail Royer is er een veel groter gevaar voor de godsdienst dan ‘islamofobie’. Namelijk de opmars van materialisme, atheïsme en als speerpunt daarvan: LHBT ideologie en identiteitspolitiek. Hij meent dat de reden waarom veel LHBT activisten ‘islamofobie’ zo serieus nemen komt, omdat zij paniek willen zaaien om zo moslims over te halen om hun politieke agenda te steunen.

Ter illustratie wijst Royer naar een bizar onderzoek van het Institute for Social Policy and Understanding. Daarin worden wetten die een huwelijk definiëren als iets tussen mannen en vrouwen en beperking op abortus als voorbeelden van ‘islamofobie’. Met andere woorden, als je tegen homohuwelijk en abortus bent, dan maak je je schuldig aan ‘islamofobie’. Royer ziet een veel groter project van bewuste beïnvloeding van religieuze gemeenschappen door links-progressieven, waarover hij een artikel heeft geschreven op  MuslimMatters.com.

De Islam
Het feit dat de islam een godsdienst is met zeer conservatieve normen en waarden die onverenigbaar zijn met links-progressieve politieke dogma’s wordt door de strijders tegen ‘islamofobie’ op een zeer handige manier buiten beschouwing gelaten. Royer omschrijft dat heel duidelijk: “Ze proberen de islam te rebranden als een seculiere identiteitsgroep die gecentreerd is rondom “bruinkleurig” zijn, en waarvan het morele kompas de links-progressieve flank is van de democratische politieke partij van Amerika, en niet de islamitische religieuze bronnen.”

DENK en NIDA
Het laatst genoemde is ook terug te zien in Nederland in links-progressieve politieke partijen zoals DENK en NIDA die in essentie een allochtone variant zijn van GroenLinks. Deze partijen noemen de strijd tegen ‘islamofobie’ expliciet in hun politieke uitingen, maar zijn voor legalisering van cannabis en staan pal achter de politieke agenda van LHBT’ers. Zo is Jamila Faloun van NIDA Den Haag actief als panellid bij Stichting Maruf dat LHBT ideologie onder moslims probeert te verspreiden en Elif Hotaman van DENK promoot #ComingOutDay onder het mom van ‘ gelijke kansen’.

Yes, and the second part of our panel. Ilias Hader, Jamila Faloun and Ayda. Fasten your seatbelts. Our fourth Maruf…

Geplaatst door Maruf op Vrijdag 13 april 2018

Zwarte Piet
Ook het Meldpunt Islamofobie dat ooit is begonnen als een organisatie om ‘islamofobie’ in kaart te brengen publiceert al jaren geen nieuwe verslagen en de organisatie is inmiddels gereduceerd tot een Facebookpagina waar dagelijks Zwarte Piet gerelateerde issues worden aangekaart. De eerste opinie-website van jonge moslims in Nederland genaamd WijBlijvenHier was ooit als reactie op toenemende intolerantie tegen moslims in Nederland opgezet. Ook daar wordt nauwelijks nog iets gedaan behalve op hun Facebookpagina die ook vol zit met alleen maar Zwarte Pieten-discussie en af en toe pro-LHBT berichten en links.

Moslimhaat
De Vlaamse filosoof Othman el Hammouchi pleit daarom voor een onderverdeling. In eerste instantie omschrijft hij moslimhaat als iets wat gericht is tegen onschuldige mensen, die niets anders doen dan hun vrijheid van gedachte en geweten te gebruiken.” Zoals vele filosofen menen dat opvattingen onvrijwillig zijn, dus geen kwestie van vrije keuze (ik kan bijvoorbeeld niet geloven dat ik momenteel zweef, hoe hard ik het ook probeer), dan zou moslimhaat een gelijkaardige status kunnen krijgen aan racisme.”

Islambashing
Het beledigen en ongefundeerde veroordelingen van de islam duidt El Hammouchi aan als islambashing. “Termen als ‘obscurantisme’ en ‘achterlijk’ gebruiken om de islamitische leer aan te duiden zijn geen kritiek, maar het intellectuele equivalent van iemand in een discussie ‘lelijk’ noemen.” Daaronder schaart hij de overgrote meerderheid van wat doorgaat voor ‘islamkritiek’, wat in wezen niets anders is dan “goedkope slogans en beledigingen die niets weg hebben van onderbouwde tegenargumenten.” Alhoewel islambashing volgens el Hammouchi kwetsend en moreel verwerpelijk is, vindt hij toch dat het niet van hetzelfde niveau is als haat en aanvallen van personen.

Islamkritiek
Als laatst noemt el Hammouchi het op een beleefde en hoffelijke wijze presenteren van tegenargumenten tegen het islamitische geloof of de islamitische moraal.” Het kan hier gaan om tegenwerpingen als ‘God bestaat niet’, ‘traditionele moraal is schadelijk of verwerpelijk’, ‘de Koran is onbetrouwbaar’, enzovoort.” De Vlaming ziet zo’n debat als bevorderlijk voor iedereen omdat het de zoektocht naar de waarheid stimuleert. Hij omschrijft zichzelf als een gelovige moslim en hij vindt dat islamkritiek de gelovigen de kans biedt om hun wereldbeeld verder uit te werken, aan te passen en te verdedigen. 

Debat
In Engeland gaan moslims heel goed om met islamkritiek. Daar worden regelmatig debatten gevoerd door leden van The Muslim Debate Initiative, onder leiding van Abdullah al Andalusi, met intellectuelen.

Onlangs was Subboor Ahmad, de Britse voorzitter van Mission Dawah te gast bij de Australische islamitische podcast Boys in The Cave. Hij vertelde hoe beroemde islamitische debaters zoals Hamza Andreas Tzortzis hebben geprofiteerd van het aangaan van debatten met islamcritici. Als gevolg daarvan hebben zij bepaalde verkeerde concepten zoals ‘scientific miracles of the Qur’an’ verworpen en zij zijn tot nieuwe inzichten gekomen.

In Nederland is het vooralsnog moeilijk voor te stellen dat moslims op een volwassen en intellectuele manier omgaan met kritiek en weerstand tegen de islam. Een anti-intellectuele populistische partij zoals de PVV en de toenemende moslimhaat in Nederland wordt beantwoord door links-progressief populisme van DENK en NIDA. Nederland kent geen prominente filosofen, debaters of intellectuele moslims die de islam kunnen verdedigen tegen kritiek. Helaas kunnen de Nederlandse moslims enkel in een slachtofferrol kruipen en de identiteitspolitiek van links-progressieven na-apen.

Foto:Peter O’Connor Flickr 

Islamophobia – Dr. Shadee Elmasry