Kritische blik op het wetsvoorstel van Forum voor Democratie


Uit de samenwerking tussen Thierry Baudet en Theo Hiddema is een idee voor een wet geboren. De trotse ouders van deze wet hebben hoge verwachtingen. Zo zou deze wet alle integratieproblemen in Nederland moeten oplossen. Door een neutrale blik op dit wonderkindje van een wet te werpen, ziet men toch al gauw wat anders.

Ik vraag me bij dit duo altijd af, wie nou degene is die de ander een plezier doet. Is het de jonge Baudet, die besloten heeft om de oude Hiddema van stal te halen en “wat leuks” met hem te doen? Of is het de oude en wijze Hiddema, die besloten heet om de overenthousiaste Baudet die nog niet helemaal droog is achter de oren, bij de hand te nemen tijdens zijn politieke onderneming? Wat het ook mag zijn, het is in ieder geval duidelijk dat hun omgang met elkaar productief is. Via GeenStijl brachten ze namelijk naar buiten, dat ze “een wet hebben gelanceerd“. Met deze lancering brachten ze ook meteen de nodige humor, in het anders o zo serieuze politieke landschap.

Houd een doekje bij de hand, om het enthousiasme van Thierry Baudet dat van je beeldscherm afspat, weg te vegen:

Omdat de hobbyjournalisten van GeenStijl natuurlijk niet heel kritisch zullen zijn tegenover hobbypolitici, heb ik het mezelf voorgenomen om dit voorstel kritisch te bekijken.

Er worden vijf punten opgenoemd, die de fundamentele waarden van Nederlandse samenleving zouden moeten omvatten. Alle instellingen zouden deze vijf punten moeten onderschrijven:

Punt 1
Baudet:

De Nederlandse wet gaat boven alles. Ook religieuze teksten. Bij conflict is de Nederlandse wet leidend.


Interviewer:

Meneer Hiddema, is dat allemaal haalbaar?

Hiddema:

Ja, dat kan. Met de wetten die er nu zijn kun je dat prima afdwingen. Het gaat erom dat dit hardop gezegd wordt, en de leiders van de gevestigde partijen het over integratie en de asielpolitiek hebben in debatten. Datgene wat de burger het meeste beroert.

Hiddema nam met deze uitspraak een vooroordeel van me weg. Namelijk het vooroordeel dat ouderen geduldig zijn. Als Hiddema gewacht had tot zondag, kon hij het grote RTL-lijsttrekkersdebat bekijken. Tijdens dat debat werd er besproken of de Islam een bedreiging zou vormen. Het speelde zelfs zo erg, dat Kees van der Staaij na het ontwaken uit zijn zondagsrust op de maandagochtend meteen inhaakte op de stelling.

Wat nog belangrijker is, is dat dit punt niks bijdraagt aan de wet. Het is een symbolisch voorstel, wat de heer Hiddema ook impliceert. Hetgeen wat men met de wet wilt bereiken, is al geregeld in de wet.

Punt 2

Baudet:

Iedereen moet van zijn geloof kunnen afvallen. Iedereen moet iets anders kunnen geloven dan wat ‘ie van huis uit heeft meegekregen.

Interviewer:

We hebben toch godsdienstvrijheid, werkt dat andersom niet?

Dit punt spreekt eigenlijk het hele voorstel tegen. Een levensbeschouwing brengt waarden met zich mee. Er zijn mensen die van huis uit hebben meegekregen, om te geloven in de waarden die naar voren komen in deze vijf punten. Hebben die mensen dan niet de vrijheid, om voor zichzelf te kiezen niet meer in de waarden te geloven? Hebben ze de vrijheid om in andere waarden te geloven dan die van het Forum voor Demagogie?

Punt 3

Baudet:

Punt drie is de fundamentele gelijkheid van alle mensen ongeacht geslacht of seksuele gerichtheid.

(Etniciteit is niet opgenoemd, want wat dat betreft zit het wel goed met de gelijkheid in Nederland)

Interviewer:

Wederom denk ik dan, dat hebben we toch al geregeld?

Hiddema:

Wij wel, maar de islamitische gemeenschap niet.

Interviewer:

Dus eigenlijk hebben we nu al drie regels die bij wet al geregeld zijn, maar niet op gehandhaafd wordt?

Hiddema:

Ja, dat is het.

Mocht je ooit voor de rechter komen omdat je verdacht wordt van een strafbaar feit, laat je dan niet vertegenwoordigen door de heer Hiddema. Als het probleem is, dat de regels in de wet niet worden gehandhaafd, dan gaat dat met deze wet toch niet veranderen? Discrimineren is al strafbaar. Deze wet draagt niks bij aan de handhaving.

Punt 4

Baudet:

Het vierde punt is het recht om te bekritiseren, maar ook te ridiculiseren.

Hiddema:

Als je niet oppast zit je het met huidige artikel 137D al gauw op de stoel bij een meldpunt. Dan krijg je een dagvaarding, want dat heet haatzaaien. Alleen het oproepen tot geweld moet verboden worden, maar niet meer het haatzaaien, je iemand mishaagt vanwege zijn ras of geloof of iets van dien aard.

Het is opvallend dat de heren die vinden dat de wet zo gerespecteerd moet worden, zelf veel moeite hebben met de wet.

Dit wetsvoorstel is bedacht, omdat de vijf punten fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving zouden omvatten. Stellen de heren nu dat ridiculiseren, beledigen en aanzetten tot haat een fundamentele Nederlandse waarde is?

Verder is het behoorlijk scheef om te stellen dat het oproepen tot geweld verboden zou moeten worden, maar dat het ridiculiseren van personen vanwege onder anderen hun ras zou moeten kunnen. Als Baudet had opgelet tijdens zijn studie geschiedenis, dan zou het hem waarschijnlijk opgevallen zijn dat het ridiculiseren, dehumaniseren en demoniseren van een groep mensen een belangrijk onderdeel is van de aanzet tot genocide. Dit had hij tijdens zijn studie rechten kunnen leren, door het feit het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het ontkennen van de holocaust strafbaar heeft gesteld. De beredenering van het Hof was hierbij, dat het ontkennen van dit soort historische feiten de waarden waarop het gevecht tegen racisme en antisemitisme is gebaseerd.
In de meer recente geschiedenis heeft de Rwandese genocide plaatsgevonden. Naar schattig zijn er 800.000 leden van de Tutsi stam, in een periode van honderd dagen op het leven gebracht. In de aanloop naar deze volkerenmoord zijn de Tutsi’s geridiculiseerd en gedemoniseerd. Er is aangezet tot haat. Tutsi’s werden neergezet als onbetrouwbaar, werden gezien als de vijand en ook werd men aangeleerd dat ze uit zijn op bloed.

Punt 5

Baudet:

Het laatste punt is vrijheid van partnerkeuze. Geen kindhuwelijken. Geen uithuwelijken. Iedereen is vrij om te trouwen met wie hij wilt.

Ik vraag me of of Baudet ook achter vrije partnerkeuze staat, buiten het huwelijk? Baudet is namelijk een groot fan van versiergoeroe Jean Blanc. Jean Blanc vindt dat je vrouw moet versieren door ze te manipuleren, sociaal te isoleren en ze eigenlijk ook een beetje moet aanranden.
Dit hele voorstel is ook pure symboliek. Al in 2012 is er door de Tweede Kamer een wetsvoorstel gedaan, die in 2015 is aangenomen. Door deze wet is een huwelijk met personen onder de achttien niet meer mogelijk. Kan het Openbaar Ministerie in geval van dwang bij een voorgenomen huwelijk, het huwelijk niet door laten gaan. Ook zijn er mogelijkheid om een huwelijk dat gesloten is onder dwang, nietig te verklaren. De erkenning van in het buitenland gesloten polygame huwelijken wordt beperkt.
Met zo een wet bereik je het doel om gedwongen huwelijken of kindhuwelijk tegen te gaan veel makkelijker. Het onderschrijven van de wet, leidt er niet toe dat iemand die wet zal opvolgen. Ook is het verplichten laten onderschrijven van de wet, geen middel om te handhaven. Het is pure symboliek.


Conclusie

Het is kenmerkend dat dit soort voorstellen gericht tegen de islamitische gemeenschap, een symbolisch en nutteloos karakter hebt. De voorstellen die worden aangedragen dragen op geen enkele manier bij aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. Als ze enig effect hebben, dan is het dat alleen al het doen van een dergelijk voorstellen de islamitische gemeenschap wegzet als een problematische aanwezigheid. Het systematisch aanzetten met maatregelen en vraagstukken waarin moslims als probleem worden gezien, heet als effect het zaaien van haat en wantrouwen richting de islamitische gemeenschap en individuele moslims.