Fatwa tegen Shariahuwelijk is puur bedrog!


De regeringspartijen zijn in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen bezig met een wedstrijdje ‘moslims pesten’ om stemmen te kunnen trekken van PVV-aanhangers. Daar hebben zij hun useful idiots voor nodig die op commando fatwa’s uitvaardigen.

Na alle ophef over Turken in de afgelopen weken is de islam als godsdienst aan de beurt. Het gaat deze keer niet om aanslagen of radicalisering van moslimjongeren, maar om de wijze hoe moslims met elkaar trouwen. Wetenschappers, journalisten en politici zijn van mening dat de islam vrouwen onderdrukt. De ‘gematigde moslims‘ zijn het daarmee eens. Om de bruine en zwarte vrouwen te beschermen tegen hun eigen barbaarse cultuur willen de superieure witte mensen islamitische huwelijken aanpakken. Daarom heeft een collectief van islamitische organisaties en ‘prominente’ imams en predikers een persbericht uitgebracht.

Vrouwenrechten
Een dag na de uitzending van het SBS-programma over illegale huwelijken heeft het collectief in een officieel bericht aangegeven voor een algeheel verbod van islamitische huwelijken te zijn in Nederland. Moslims worden verplicht om eerst in het Gemeentehuis voor een seculier systeem te trouwen. Nadat de man en vrouw buiten hun geloof om een huwelijkscontract zijn aangegaan mogen zij voor de schijn ook een religieuze ceremonie houden. In het persbericht drukken de ondertekenaars moslims op het hart om de wetten van Nederland te respecteren. In een uitgebreider stuk dat later op de website van de Haagse As-Soennah moskee is verschenen leggen zij uit dat een verbod op shariahuwelijken in Nederland komt door schrijnende situaties van moslimvrouwen en kinderen die in steek worden gelaten. Om de rechten van vrouwen te beschermen en onderdrukking en misbruik tegen te gaan moet er religieuze vrijheid worden ingeleverd.

Het feit dat een collectief van islamitische instellingen zich hard willen maken voor de vrouwen is prijzenswaardig en verfrissend. Vrouwenrechten zijn als onderwerp namelijk geheel gehijacked door feministen en revisionisten die de islam willen vervormen en aanpassen aan de seculier-liberale westerse cultuur. Als conservatieve en orthodoxe moslims vrouwenrechten aandacht geven en stappen ondernemen om problemen binnen de moslimgemeenschap aan te pakken, dan is dat beter. Binnen de islamitische gemeenschap is er behoefte aan zelfkritiek en corrigerend vermogen om bepaalde misstanden aan te pakken. Externe druk door feministen en revisionisten leidt vaak alleen maar tot verzet. Als gevolg wordt er niks gedaan aan vrouwenonderdrukking dat wel degelijk plaats vindt in Nederland.

Vrouwenonderdrukking
Binnen de islamitische gemeenschap is iedereen bekend met verhalen van vrouwen die door hun mannen worden mishandeld of onderdrukt. Er zijn vrijwel in elke stad gevallen van vrouwen die in financiële problemen terecht zijn gekomen omdat hun mannen hen verwaarlozen. Bij verschillende hulporganisaties in Nederland zitten er moslima’s die hun huis zijn ontvlucht of in nood verkeren vanwege huwelijksproblemen.

De moskeeën, moslimbelangenorganisaties en predikers die het persbericht tegen shariahuwelijken hebben ondertekend doen vrijwel niets tegen systematische vrouwenonderdrukking. Sterker nog, een prediker die landelijk bekend staat en ook bij de organisaties uit het collectief regelmatig preekt, schijnt illegaal te zijn getrouwd met een tweede vrouw die hij vervolgens financieel heeft uitgebuit. Vanwege de privacy van het slachtoffer kan de naam van de prediker hier niet genoemd worden. Het is daarom vreemd dat deze organisaties zelf niks actief ondernemen, maar wel het beleid van het kabinet dat gestoeld is op islamofobie gaan onderschrijven.

Timing
De meeste islamitische organisaties in Nederland bestaan langer dan de verschijning van het boek van de Leidse juriste Machteld Zee of de verkiezingscampagne van de VVD. Ook lang voordat SBS6 een uitzending van Undercover Nederland ging toewijden aan shariahuwelijken waren de problemen binnen islamitische gezinnen bekend. Toch hebben deze instanties en predikers die nu menen om vrouwen te geven weinig tot niets gedaan om oplossingen te bedenken tegen vrouwenonderdrukking. De timing voor hun fatwa laat zien dat zij totaal niet gemotiveerd zijn door hun eigen islamitische waarden en hun zorgen om het welzijn van vrouwen.

Verbod op religieuze huwelijk
De ondertekenaars van de fatwa tegen shariahuwelijken menen dat de registratie van een huwelijk eerst bij het Gemeentehuis een oplossing is voor de problemen waar moslima’s mee te maken hebben. Daarmee suggereren zij dat een officiële registratie onderdrukking van vrouwen onmogelijk maakt. Met andere woorden, vrouwen die niet bij het Gemeentehuis geregistreerd zijn als gehuwd kunnen geen aangifte doen van mishandeling. Of, vrouwen die alleen een religieus getrouwd zijn, zijn niet in staat om weg te gaan bij hun man. Ook menen zij dat een huwelijk bij het Gemeentehuis ook islamitisch rechtsgeldig is mits er voldaan wordt aan alle eisen. De eisen van een islamitisch huwelijk zoals deze worden uitgelegd door Haagse As-Soennah moskee bevatten ook zaken die in een Gemeentehuis nooit zouden worden goedgekeurd. Neem de goedkeuring van de voogd van de vrouw als voorbeeld. Dat is vereist voor een islamitisch huwelijk, meent As-Soennah. Bij het Gemeentehuis moet je daar niet mee aankomen. De mening van een vader over het huwelijk van zijn dochter heeft geen enkele juridische betekenis.

Een columnist van dagblad Trouw heeft terecht opgemerkt dat er ook buiten islamitische huwelijken veel sprake is van vrouwenonderdrukking. Hij meent dat het beleid van de overheid iedereen gelijk moet behandelen. Dus de aanpak van vrouwenonderdrukking moet niet afhankelijk zijn van zoiets als wel of geen shariahuwelijk. De overheid bemoeit zich op deze wijze met privézaken van moslims zonder een goede reden.

De moefti’s van kabinet Rutte II die nu op commando fatwa’s uitvaardigen gebruiken allerlei islamitische rechtsfilosofische argumenten om symboolpolitiek van de overheid te kunnen rechtvaardigen. Zo beweren zij dat als het noodzakelijk is om een kwaad tegen te gaan, dan worden de middelen die dat mogelijk maken ook noodzakelijk, en dus is registratie van huwelijk bij het Gemeentehuis verplicht en noodzakelijk. Een geweldig voorbeeld van drogredenering! De noodzaak om te waken over de rechten van vrouwen is er altijd. Voor het huwelijk bij het Gemeentehuis, daarna of ook bij gezinnen en stellen die samenwonen en helemaal niet getrouwd zijn. Bovendien, leven wij in Nederland in een rechtstaat waar elke burger ten alle tijden beroep kan doen op haar rechten door de politie en justitie en allerlei andere instanties in te schakelen als er sprake is van schending van rechten of onderdrukking.

Islamisering
Ook mannen die geen shariahuwelijk zijn aangegaan doen aan mishandeling, uitbuiting en verwaarlozing. Daarom is een officiële registratie geen oplossing maar puur symboolpolitiek. Nederlanders zijn sinds 2001 gevoed met moslimhaat en bang gemaakt voor de islam en de beste manier om zoveel mogelijk stemmen te trekken is door allerlei voorstellen in te dienen waarmee de vermeende ‘islamisering’ van Nederland kan worden tegengegaan. De organisaties die opgericht zijn en gefinancierd worden met subsidies en donaties om de belangen van moslims te behartigen gaan totaal voorbij aan deze feiten en laten zich als ezels voor het karretje van moslimhatende politici spannen.

Haagse As-Soennah moskee
De salafistische imam Fawaz Jneid heeft fel uitgehaald naar zijn voormalige werkgever, de Haagse As-Soennah moskee. Jneid heeft een koranvers aangehaald waarin wordt verwezen naar volkeren die beroep doen op niet-islamitische wetten. Daarmee gebruikt hij het argument van veel extreem onwetende salafistische jongeren die beweren dat jij in een niet-islamitisch land alle wetten en regels moet negeren. Het feit dat hij zelf naar de rechter is gestapt vanwege zijn geschil met As-Soennah moskee is hij blijkbaar vergeten. Naast Jneid hebben veel mensen boos gereageerd op de fatwa. As-Soennah moskee en andere ondertekenaars van de fatwa leggen de kritiek naast zich neer en proberen de critici weg te zetten als onwetend door te beweren dat zij alle kennis over de islam in pacht hebben. Hiermee verwijderen zij zich verder van jonge generatie moslims die bewust met hun geloof en identiteit omgaan en geen genoegen nemen met drogredeneringen.

Dat het slecht is gesteld met vrouwen in Nederland is algemeen bekend. Vrouwen worden minder betaald, ze worden gestalkt door hun ex-vriendjes en lastig gevallen en soms zelfs vermoord. Er zijn veel blijf-van-mijn-lijfhuizen waar ook veel moslima’s zitten. Het is daarom van groot belang dat wij in Nederland als samenleving concrete stappen ondernemen om onderdrukking van vrouwen tegen te gaan. Maatregelen vanuit de overheid en vanuit de islamitische gemeenschap om specifieke vormen van onderdrukking aan te pakken zal effectiever zijn als zij niet berusten op drogredeneringen en geen deel uitmaken van symboolpolitiek tijdens de verkiezingen.

Mensen die zich ageren tegen de houding van islamitische organisaties moeten daarom meer doen dan alleen boze reacties posten op social media. Er dienen nieuwe belangenorganisaties en welzijnsorganisaties te worden opgericht door mensen die wel de juiste instelling hebben, in Nederland zijn opgeleid en bekwaam zijn in het omgaan met de problemen van de moslimgemeenschap in de Nederlandse context. Enkel klagen en anderen verwijten heeft de islamitische gemeenschap in deze situatie gebracht. Daar zijn wij zelf voor verantwoordelijk en dienen daarom zelf actie te ondernemen om onze situatie te veranderen.