VIDEO: ‘Seculier radicalisme is erger dan moslim radicalisme’


Tijdens de conferentie ‘Spreek je uit tegen Radicalisering‘ heeft Abou Hafs het gevaar van moslim radicalisme vergeleken met het gevaar van de PVV en haar aanhang. Volgens de voorman van BewustMoslim is het laatst genoemde veel gevaarlijker voor de rechtstaat.

Op 26 mei werd er in Almere een conferentie georganiseerd waarin diverse moslimsprekers hebben gesproken over radicalisering. De toespraak van Abou Hafs is inmiddels te zien op YouTube. Daarin roept de activist moslims op om zich uit te spreken tegen toenemende gevaar van geradicaliseerde aanhangers van de PVV in Nederland. De islamdocent en arabist haalt diverse rapporten aan over moslimhaat en gewelddadige gericht op moskeeen en asielzoekers.

Volgens Abou Has vormen de meer dan twee miljoen geradicaliseerde autochtone niet-moslims die aangestuurd worden door PVV-leider Geert Wilders veel groter gevaar dan paar honderd puberende moslims die vanuit hun zolderkamers via internet allerlei berichten versturen.