Wat nou als de moslimlanden zich zouden samenvoegen?


De islamitische gemeenschap staat wereldwijd onder druk. In Myanmar en Oost-Turkestan wordt er een genocide gepleegd tegen moslims terwijl er elders moslimlanden worden bezet door kolonisten. In het Westen worden er steeds meer anti-islamwetten ingevoerd om de islamitische minderheden verder te marginaliseren. Veel moslims zien in een heropleving van de islamitische beschaving de oplossing voor de huidige problemen. Om zover te komen moeten moslimlanden samen kunnen werken. Floris Wiersinga maakt een schets van hoe deze samenwerking eruit zou kunnen zien. 


Disclaimer
Voor deze analyse is gekeken naar de landen waar een meerderheid van de bevolking zichzelf toeschrijft aan de islam. Hierbij is gebruik gemaakt van de onderzoeksresultaten van Pew Research Center. Er is gebruik gemaakt van onderzoeken en publieke gegevens zoals die op Wikipedia beschikbaar zijn. Let bij het lezen van dit artikel op het feit dat de gegevens enigszins kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Geografische ligging
Er zijn naar schatting zo’n 51 landen waar de meerderheid van de bevolking zichzelf toeschrijft aan de islam. Dit varieert van 50.7 procent in Bosnië tot aan 98.9 procent in Somalië. De moslimlanden zijn verspreidt van Centraal-Azië en het Midden-Oosten tot aan Zuidoost-Azië en grote delen van Afrika. Daarnaast zijn Albanië en Bosnië de enige twee Europese landen waar de meerderheid moslim zijn.

Wanneer de moslims in deze landen zich zouden samenvoegen tot één land, dan zou het land zichzelf uitstrekken over drie verschillende continenten. Niet alle moslimgebieden zouden direct aan elkaar verbonden zijn. Zo ligt er tussen Noord-Afrika en Bosnië de Middellandse zee. Ook is er een grote afstand tussen Indonesië en de rest van de moslimlanden.


Foto: Dhaka, Bangladesh. De grootste stad van het nieuwe moslimland.


Bevolking
Het nieuwe moslimland zou bestaan uit 1,4 miljard inwoners waarvan 91% (1,3 miljard) moslims. Per gebied verschilt het aantal moslims. In het ene gebied (Somalië) hebben zij een ruime meerderheid en in het andere gebied (Bosnië) hebben zij een krappe meerderheid. Naast moslims leven in het nieuwe moslimland ook miljoenen aanhangers van het christendom, boeddhisme en andere godsdiensten. In het nieuwe moslimland spreekt de bevolking allerlei verschillende talen. Van Urdu en Indonesisch tot aan Turks en Berbers. Ter bevordering van de eenheid zou men 1 officiële taal kunnen invoeren. De Arabische taal is hierbij het meest voor de hand liggend. Dit is de taal van de Koran en andere belangrijke islamitische bronnen. Daarnaast wordt het al gesproken door een groot deel van de bevolking.

De bevolkingsgroepen zijn divers en bestaan in Noord-Afrika en het Midden-Oosten o.a. uit Arabieren, Berbers, Turken en Koerden. In Azië zijn er bevolkingsgroepen zoals de Bengalezen, Javanen en Punjabi’s. De enorme etnische diversiteit maakt het nieuwe moslimland vatbaar voor toekomstige etnische spanningen. Om al deze groepen bij elkaar te houden is een sterk soort eenheid nodig dat alleen de islam kan bieden.

Oppervlakte
Het oppervlakte van het nieuwe moslimland bedraagt zo’n 472.193.978 km². Daarmee is het nieuwe moslimland groter dan Rusland, Amerika, China, Frankrijk en Israël bij elkaar opgeteld.

Landen Oppervlakte
Het nieuwe moslimland 53.261.111 km²
Rusland 17.100.000 km²
Amerika 9.826.675 km²
China 9.597.000 km²
Frankrijk 640.679 km²
Israël 21.421 km² 

Niet alleen is het nieuwe moslimland groter dan de grootste landen, het nieuwe moslimland is ook groter dan de grootste continenten.

Continenten Oppervlakte
Azië 44.580.000 km²
Amerika 42.549.000 km²
Afrika 30.370.000 km²
Europa 10.180.000 km² 

 

Foto: Het nieuwe moslimland


Economie
De grond is rijk aan allerlei grondstoffen. Van gas en olie tot aan goud en diamanten. De overstap naar groene brandstoffen is een wereldwijde trend die een directe bedreiging zou kunnen vormen voor de inkomsten van het nieuwe moslimland. Het Bruto Binnenlandse Product (BBP) bedraagt zo’n 6,1 biljoen. Daarmee is staat het nieuwe moslimland op 4e plaats van de wereldwijde economieën, na Amerika, de Europese Unie en China, maar boven Frankrijk, Rusland en Israël. Door het grootte aantal inwoners is het BBP per inwoner een stuk lager dan de andere landen. Deze staat bij het nieuwe moslimland met 4237 dollar wereldwijd op de 105 plaats, net onder el Salvador.

Landen BBP
Amerika 18.6 biljoen
Europese Unie 17.3 biljoen
China 11.2 biljoen
Het nieuwe moslim land 6,1 biljoen
Frankrijk 2,6 biljoen
Rusland 1.5 biljoen
Israël 0,4 biljoen

Het nieuwe moslimland bevat vele verschillende soorten valuta. Een overstap naar 1 centrale munt zou de interne handel kunnen bevorderen. Net zoals in Europa zou een nieuwe gezamenlijke munt tot veel weerstand kunnen leiden.

Defensie
Bij een budget van 10% van het BBP heeft het nieuwe moslimland een jaarlijks defensiebudget van 611,6 miljard dollar. Daarmee heeft het nieuwe moslimland een groter defensiebudget dan China, Rusland, Frankrijk en Israël bij elkaar opgeteld. Het defensiebudget staat wereldwijd op nummer 2 en scheelt maar 2,2 miljard met het defensiebudget van Amerika.

Landen BBP Defensiebudget Defensiebudget in % van BBP
Amerika 18.6 biljoen 613,8 miljard 3.3%
Het nieuwe moslimland 6.1 biljoen 611,6 miljard 10%
China 11.2 biljoen 212,8 miljard 1.9%
Rusland 1.5 biljoen 79,5 miljard 5.3%
Frankrijk 2.5 biljoen 57,5 miljard 2.3%
Israël 3.2 biljoen 18.6 miljard 6.2%

Qua omvang is het leger van het nieuwe moslimland groter dan het leger van China, Amerika, Rusland, Frankrijk en Israël bij elkaar opgeteld. Hierbij wordt vanuit gegaan dat het huidige personeel van de legers van de moslimlanden in dienst blijven. Wel dient men er rekening mee gehouden worden dat het leger minder geavanceerd is dan andere landen.

Actief personeel
Het nieuwe moslimland 5.349.437
China 2.000.000
Amerika 1.281.900
Rusland 1.013.000
Frankrijk 365.835
Israël 176.500

Conclusie
Het nieuwe moslimland zal een groot aantal obstakels tegenkomen bij haar totstandkoming. Ten eerste zullen de huidige seculiere regimes en legers niet graag hun macht uit handen geven.

Ten tweede zijn de moslims onderling verdeeld over allerlei bevolkingsgroepen en nationaliteiten. Door het nationalisme, wat vanuit het Westen geëxporteerd is, wordt deze verdeeldheid extra aangewakkerd. Een islamitische leider zou het moeilijk kunnen krijgen wanneer een (groot) deel van de bevolking hem niet accepteert vanwege zijn afkomst.

Ten derde is er niet alleen op etnisch vlak, maar ook op religieus vlak verdeeldheid in het nieuwe moslimland. Er is een grote sjiitische minderheid en een grote hoeveelheid soefie-stromingen. Doordat niet alle gebieden direct met elkaar in verbinding staan, zijn bepaalde gebieden kwetsbaarder dan andere gebieden. Hierdoor ontstaat er niet alleen een religieuze en etnische verdeeldheid, maar ook een geografische verdeeldheid.

Tegelijkertijd biedt een groot nieuw moslimland ook veel hoop voor de moslimgemeenschap. Het biedt de hoop op vrede, welvaart en stabiliteit in de regio. Een toevluchtsoord voor de moslims die wereldwijd onderdrukt worden. Het nieuwe moslimland kan de redding betekenen voor de moslimgemeenschap, maar zijn wij bereid om in ruil daarvoor ons nationalisme te laten varen?