IQ-test is een pseudowetenschap die de minderheden in het onderwijs benadeelt


Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het meten van intelligentie aan de hand van een IQ-test niet wetenschappelijk is en minderheden kan benadelen. Toch wordt deze pseudowetenschap In het onderwijs gebruikt alsof het echte wetenschap is, met alle gevolgen van dien.

Steeds meer scholen gebruiken IQ-test als een middel om hun adviezen voor het vervolgonderwijs te rechtvaardigen, meldde het AD eerder dit jaar. Voor kinderen met een niet-westerse achtergrond betekent dat zij vaak lager scoren waardoor zij benadeeld worden in hun studiecarrière. Allochtone kinderen krijgen volgens een ouder onderzoek van gemeente Amsterdam lager advies dan behaalde cito-toets resultaten. Nu de scholen meer nadruk leggen op de uitslagen van een IQ-test kan dit rampzalige gevolgen hebben voor de toekomst van niet-witte kinderen omdat het vervolgadvies van scholen leidend is. Maar wat houdt een IQ-test in en hoe  betrouwbaar zijn de resultaten eigenlijk?

Om de intelligentie van mensen te meten is er een zogeheten intelligentiequotiënt test (IQ-test)  bedacht. Deze onderzoeksmethode ligt al jaren onder vuur vanwege het feit dat de uitkomsten vele gebreken tonen. In 2012 werd aangetoond hoe de uitkomsten onbetrouwbaar zijn. De Amerikaanse wetenschapper Stephen Jay Gould van Harvard University had al in 1981 hierover geschreven in zijn boek Mismeasure of Man. Vorig jaar zijn er weer gebreken aangetoond van de IQ-test. In dat zelfde jaar ging presentatrice Anousha Nzume in gesprek met scholieren die een te laag schooladvies hebben gekregen. Ondanks de kritiek en veel belangstelling voor de gevolgen van het gebruik van IQ-test blijft het beleid in het Nederlandse onderwijssysteem onveranderd. Het gebruik van deze pseudowetenschap neemt alleen maar verder toe.

De negatieve gevolgen van het gebruik van IQ-tests is verschillende malen aangetoond en dit probleem krijgt regelmatig ook media-aandacht. Dit heeft geen invloed op het beleid van scholen. Afgelopen jaren zijn mede hierdoor gezinnen uit Nederland vertrokken naar Verenigd Koninkrijk en Canada. Moslimgezinnen die van mening zijn dat de schoolbesturen racistisch zijn willen daarom hun kinderen naar andere landen sturen zodat zij niet in VMBO en MBO terecht komen. Voor een kleine groep moslimgezinnen kan dit een oplossing zijn, maar verreweg de meeste scholieren met niet-westerse achtergrond blijven in Nederland. Het is daarom aan de ouders en maatschappelijke organisaties om dit probleem onder aandacht te brengen bij politici en bestuurders zodat het beleid wordt aangepast.