Het ‘kalifaat’ is gevallen, plotseling zijn we allemaal kruisridders

Nu gezegd wordt dat ISIS is verslagen en geen gebied meer beheerst in Syrië en Irak,…

Mini-college’De Islamitische Staat’ door Maarten van Rossem

In de Nederlandse media komen zelden mensen aan het woord die de feiten kennen over de…

Video: DAESH is een afsplitsing van het salafisme

De voormalige imam van Masjid al Haram in Mekkah, Adil al Kalbani heeft gezegd dat DAESH…

Jongeren-‘imam’ Elforkani gebruikt aanslagen Parijs voor eigen gewin

Na  de aanslagen waren the usual suspects weer in beeld. Mensen die vaak door de media…