Het ‘kalifaat’ is gevallen, plotseling zijn we allemaal kruisridders

Nu gezegd wordt dat ISIS is verslagen en geen gebied meer beheerst in Syrië en Irak,…

Over de ‘kalifaatvrouwen’: ze worden teruggestuurd en geëxecuteerd

In april van dit jaar publiceerde Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer een statement over de kinderen van vrouwen…

Haal ‘kalifaatkinderen’ terug, zegt de Kinderombudsman

Update: De Nederlandse regering bij monde van Mark Rutte heeft gereageerd met een nietszeggend ‘sorry, maar…