#3: Interview met Halil Ibrahim Karaaslan van CMO


Sinds kort is Halil Ibrahim Karaaslan de nieuwe voorzitter van Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Deze belangenorganisatie vertegenwoordigt diverse koepelorganisaties van moskeeën in Nederland. Sangar sprak Halil over belangenbehartiging van moslims in Nederland, de rol van CMO en de wijze hoe Halil zijn functie als voorzitter wil gaan vervullen.