Abou Hafs van Bewust Moslim voert campagne tegen Terroristenafdeling Vught


In de Terroristenafdeling van de gevangenis in Vught worden voornamelijk moslims gevangen gehouden. Volens belangenorganisatie Bewust Moslim worden mensenrechten van de gedetineerden geschonden. De organisatie is daarom bezig met onder aandacht brengen van de toestanden van moslims achter de tralies. Tot nu toe krijgt deze kwestie te weinig aandacht in de Nederlandse samenleving. Sangar was daarom op bezoek geweest bij voorman van Bewust Moslim, Abou Hafs om te praten over deze actie en de rol van moslimactivisten.